February - 2014
02
February
2014

Biro za društvena istraživanja – BIRODI će tokom predizborne kampanje 2014 monitorisati aktuelne izjave političkih […]

 • Admin
 • No Comments
 • 1031 View

02
February
2014

Da li su mediji u službi birača ili političara? Da li se poštuje zakonski […]

 • Admin
 • No Comments
 • 547 View

02
February
2014

Anketa zatvorena. Rezultati će biti objavljeni po završetku predizborne kampanje.

 • Admin
 • No Comments
 • 916 View

02
February
2014

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) smatra da metodologija monitoringa medija koju koristi Radio-difuzna agencija […]

 • Admin
 • No Comments
 • 1042 View

02
February
2014

Anketa zatvorena. Rezultati će biti objavljeni po završetku predizborne kampanje.

 • Admin
 • No Comments
 • 824 View