January - 31 - 2021
01
January
2021

Biro za društvena istraživanja poziva Pravosudnu akademiju da spreči potencijalni sukob interesa u smislu […]

  • admin
  • No Comments
  • 304 View

01
January
2021

Biro za društvena istraživanja kao organizacija koja je osmislila i pomaže primeni modela za […]

  • admin
  • No Comments
  • 254 View