Agencija da predloži regulisanje sukoba interesa u vezi sa novim sazivom Narodne skupštine
20
August
2020

Biro za društvena istraživanja zahteva od Agencije za borbu protiv korupcije kao vodećeg antikorupcijskog tela (član 5 Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije) da javnost upozna sa svojim predlogom regulisanja sukoba interesa koji je nastao konstituisanjem najnovijeg saziva Narodne skupštine Republike Srbije i na taj način pomogne najvišem predstavničkom domu u Srbiji u regulisanju sukoba interesa, nastalog tako što je predsednik Republike Srbije u svojstvu predsednika Srpske napredne stranke izradom kriterijuma i predlaganjem kandidata za izbornu listu “Aleksandar Vučić za našu decu” (član 45, Statut Srpske napredne stranke) i pozajmljivanjem svog imena izbornoj listi stranke čiji je predsednik stavio u zavisan odnos prema sebi novoizabrane poslanike sa izborne liste “Aleksandar Vučić za našu decu”.

Pored iznetog, zavisan odnos novoizabranih poslanika prema predsedniku Republike Srbije proizlazi iz činjenice da predsednik Republike Srbije ima prava da na obrazložen predlog Vlade Republike Srbije raspusti saziv Narodne skupštine Srbije (član 109 Ustav Srbije), u slučaju da poslanici glasaju suprotno  očekivanjima i interesima predsednika Republike Srbije.

U kombinaciiji sa činjenicom da je    trenutni rejting predsednika Republike znatno viši od rejtinga Sprske napredne stranke i njenih poslanika, poslanici sa liste “Aleksandar Vučić – Za našu decu” svoje postupanje, pre svega glasanje mogu staviti u funkciju ostvarivanja interesa predsednika Republike Srbije, jer su svesni da predsednik Republike može da iskoristi svoj rejting i raspusti aktuelni saziv Narodne skupštine ukoliko poslanici ne glasaju u skladu sa njegovim interesima.

Opstankom ovakvog stanja Narodna skupština Srbije bi postala podređena volji onoga kojeg bi poslanici trebalo da kontrolišu pre svega u slučaju člana 55. Zakona o Narodnoj skupštini, koji daje pravo poslanicima da postavljaju pitanje predsedniku koja su od značaja za rad i nadzornu ulogu Narodne skupštine Srbije, odnosno člana 118. Ustava Srbije koji daje pravo jednoj trećini poslanika da pokrenu inicijativu o i/ili glasaju o tome da li je predsednik Srbije prekršio Ustav Srbije, odnosno dvotrećinskoj većini da to izglasa.

Imajući u vidu navedeno, kao i član 27, stav 3 Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, koji glasi:

“Funkcioner je dužan da izbegava stvaranje odnosa zavisnosti prema licu koje bi moglo da utiče na njegovu nepristrasnost u vršenju javne funkcije, a u slučaju da ne može da izbegne takav odnos ili takav odnos već postoji, da učini sve što je potrebno radi zaštite javnog interesa.”

Tražimo od Agencije za borbu protiv korupcije da što pre predloži rešenje za regulisanje potencijalnog sukoba interesa narodnih poslanika iz aktuelnog saziva Narodne skupštine Republike Srbije izabranih na listi “Aleksandar Vučić za našu decu” i predsednika Republike Srbije te time obezbedi ustavno i zakonito funkcionisanje Narodne skupštine Srbije.

Povodom ove situacije BIRODI se, tokom izbornog procesa, obratio Ustavnom sudu, RIK-u, Predsedništvu, odnosno predsedniku Repubike, Agenciji za borbu protiv korupcije, Evropskom parlamentu i ODIHR-u.

@ 20.08.2020
  • 318 View
  • Komentari su onemoguceni.