BIRODI: Agencija za sprečavanje korupcije, Savet za borbu protiv korupcije i Ustavni sud da reaguju povodom nalaza ODIHR-a u vezi postupanja predsednika Republike Srbije tokom izborne kampanje, a u svrhu zaštite ustavnosti, zakonitosti i integriteta Narodne skupštine Srbije!
13
October
2020

Polazeći od činjenice da je ODIHR u Izveštaju o sprovedenim parlamentarnim izborima ukazao da je učešće predsednika Republike u izbornoj kampanji urušilo integritet izbornog procesa, odnosno kako je to preuzimajući ODIHR-ov Evropska komisija definisala u svom Izveštaju o napretku Srbije kao “odsustvo razdvajanje javnih i partijskih funkcija tokom izborne kampanje” pozivamo:
Agenciju za sprečavanje korupcije da predstavi rešenje sukoba interesa, koji postoji u Narodnoj skupštini Srbije kada je u pitanju odnos izabranih narodnih poslanika i predsednika Republike u formi predloga izmene i usklađivanja ustavnog i zakonskog okvira.
Savet za borbu protiv korupcije da izradi analizu postojanja sukoba interesa tokom izbornog procesa i prosledi Vladi Repubike Srbija koja bi u skladu sa članom 109 Ustava Srbije poslala obrazložen predlog predsedniku Republike Srbije da raspusti ovako izabran saziv Narodne skupštine Srbije.
Ustavni sud Republike Srbije da utvrdi da li je izborni proces sproveden sa ili bez kršenja Ustava Srbije, odnosno postupi po prijavama građana koje su podnete tokom trajanja izbornih radnji o čijem postojanju je BIRODI upoznat od podnosioca.
Sve vreme izborne kampanje BIRODI je ukazivao da učešće predsednika Republike Srbije u izbornom procesu za posledicu ima kršenja Ustava Srbije (član 6) koji reguliše sukob interesa, odnosno kršenje tada važečeg Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije (član 27), odnosno novousvojenog Zakona o sprečavanju korupcije član 40, što za posledicu ima stavljajnje u zavisan odnos izabranih poslanika sa liste “Aleksandar Vučić – za našu decu” spram predsednika Republike, jer se dovodi u pitanje ostvarivanje člana 118 Ustava Srbije i člana 55 Zakona o Narodnoj skupštini Srbije.
Naime, predsednik Republike je koristeći i fukciju predsednika SNS formulisao kriterijume i predložio kandidate za listu političke stranke čiji je predsednik (član 45 Statuta SNS-a), te ih u kampanji pomogao da budu izabrani za poslanike čime ih je stavio u zavisan odnos spram sebe kako je to definisano nekada važećem članom 27 Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, odnosno sada važem članu 40 Zakona o sprečavanju korupcije.
O svojim nalazima obavestili smo ODIHR, EU parlametarce, Agenciju za borbu proti korupcije, Ustavni sud i samog predsednika Republike.
BIRODI će nastaviti da prati postupanje navedenih institucija i o tome u saradnji za međunarodnim strunjacima izveštava institucije EU i ODHIR-a.

@ 13.10.2020
  • 231 View
  • Komentari su onemoguceni.