BIRODI: Izbori predsednice i zamenika predsednika Saveta REM-a izvršeni po neusklađenim aktima REM-a sa Zakonom o elektronskim medijima!
14
January
2021

Nakon uvida u Statut i Poslovnik Regulatorne agencije za elektronske medije (REM) i potvrde  od strane REM-a da su to važeća interna akta koja se nalaze na sajtu REM-a kao i dobijanja Odluku o izboru predsednice i zamenika predsednika Saveta REM-a, jasno je da su predsednica i zamenik predsednika REM-a izabrani po Statutu i Poslovniku koji nisu usklađeni sa Zakona o elektronskim medijima kako to nalaže član 115 ovog zakona!

U navedenom članu izričito piše “Savet Regulatora je dužan da uskladi Statut i ostala akta u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona”, što znači da su interna akta REM-a morala još 2014. godine biti usklađeni sa tada usvojenim Zakonom o elektronskim medijima!
Činjenica da usklađivanje nije urađeno ni do danas ne dovodi u pitanje samo legalnost izabranih predsednice i zamenika predsednika Saveta REM-a, već legalnost svih odluka koje je ovo telo donelo od 2014. godine!
Pozivamo Narodnu Skupštinu Srbije da u skladu sa svojom nadležnošću reaguje i vrati zakonitost u rad REM-a, a REM da svoje interne akte uskladi sa Zakonom o elektronskim medijima kako to nalaže član 115 i nakon toga pristupi novnom izboru predsednika/predsednice Saveta REM-a i zamenika/zamenice predsednika/predsednice Saveta REM-a!
BIRODI će o ovoj protivpravnoj situaciji obavestiti međunarodne institucije u oblasti medijske regulacije i izvestioce Evropskog parlamenta za Srbiju!

Saopštenje je dostavljeno i Predsedništvu Republike Srbije, Misiji OSCE-a u Srbiji i Delegaciji Evropske komisije u Srbiji!

 

@ 14.01.2021
  • 87 View
  • Komentari su onemoguceni.