BIRODI – Odložiti testiranje kandidata za članove Veća Agencije za sprečavanje korupcije, objaviti novi konkurs i značajno promovisati! Srbiji ne trebaju antikorupcijska Potemkinova sela!
31
January
2021

Biro za društvena istraživanja kao organizacija koja je osmislila i pomaže primeni modela za izbor članova antikorupcijskih tela na lokalnom i pokrajinskom nivou, a koji je zasnovan na tesiranju kandidata na osnovu kriterijuma: građanski i profesionalni integritet, stručnost i posvećenost borbi protiv korupcije, a koji je postao i deo Zakona o sprečavanju korupcije i izbora Veća ovog tela, poziva Pravosudnu Akademiju kao organizatora testiranja da odloži testiranje kandidata za sutra.
Prvi razlog našeg zahteva je loše promovisan konkurs za izbor članova Veća za čije raspisivanje prema svedočenju novinarima koji su tražili informacije od Pravosudne akademije o konkursu nije znala ni osoba zadužena za PR. Rezultat ovako netrasparentno sprovedenog konkursa se ogleda u činjenici da su se za Veće prijavili u najvećoj meri kandidati koji su iz Agencije za sprečavanje korupcije, odnosno kandidati koji su imali poslovne veze sa Ministarstvom pravde i pravosuđem.
Drugi razlog našeg reagovanja je sam instrumenta kojim se vrši testrianje,a u kojem se meri “psihološki profil” kandidata, a ne i njegov profesionalni integritet gledan kroz doprinos borbi protiv korupcije ili eventualno neetičko postupanje kandidata. Inače, među članovima Komisije ne postoji psiholog koji će da meri pshilološke profile kandidata.
Takođe, procedurom nije definisana regulacija sukoba interesa kako između kandidata i članova Komisije za izbor što je praksa koja postoji u slučaju lokalnih antikorupcijskih tela, tako i između kandidata i javnih funkcionera o čijem radu će članovi Veća u drugostepenom postupku odlučivati.
U samoj proceduri evaluiranja kandidata ne postoji interni mehanizam provere rada Komsije kao što je postojao u radu Komisije koja je birala Pokrajinski antikorupcijski tim, a koji je BIRODI napravio.
Polazeći od činjenice da od integriteta procesa izbora članova Veća Agencije za sprečavanje korupcije zavisi integritet samog tela još jednom pozivamo Pravosudnu akademiju da ponovo raspiše konkurs. Srbija više nije u prilici da pravi Potemkinova antikorupcijska sela za manjkom profesionalnog integriteta članova, jer to ima direktan uticaj na neuspelu borbu protiv korupcije i status Srbije kao države zarobljenom korupcijom na šta ukazuje poslednje merenje indeksa korupcije Transparency International.

@ 31.01.2021
  • 266 View
  • Komentari su onemoguceni.