Prvi izveštaj monitoringa medija na temu korupcije

Prvi izveštaj monitoringa medija na temu korupcije

Biro za društvena istraživanja BIRODI danas je u Medija centru predstavio I Izveštaj o zastupljenosti tema korupcije i borbe protiv korupcije u medijskim objavama za period jul – avgust 2013.

 

Ovaj projekat BIRODI realizuje u saradnji sa slovačkom organizacijom MEMO98, uz podršku National Endowment for Democracy (NED).

 

Monitoring se sprovodi od 1. jula do kraja 2013. godine, koristeći kvalitativnu i kvantitativnu metodologiju. Monitoring medija u fokusu ima 6 televizijskih kanala (RTS, TV Pink, TV Prva, B92, Sky+, i TV Vojvodina) i 6 dnevnih novina (Politika, Blic, Kurir, Večernje Novosti, Informer, i Naše novine).

 

Prvi izveštaj sa monitoringa odnosi se na dvomesečni perod (jul i avgust). Kvantitativna analiza se odnosi na numeričke pokazatelje ili indikatore koji se zbrajaju i analiziraju, kao što su ukupno vreme posvećeno posmatranim temama, i ton izveštavanja (pozitivan, neutralan, negativan). Kvalitativna analiza se odnosi na etičke i profesionalne standarde u izveštavanju, a koje propisuje Kodeks novinara Srbije.

 

Metodologija medija monitoringa koju je razvio MEMO 98 je osvedočena i primenjena u 47 zemalja. Imajući u vidu sveobuhvatnost korišćenog pristupa, cilj monitoringa je da omogući sliku o pluralizmu i različitosti u medijskom izveštavanju, uključujući i izveštavanje o različitim akterima ili temama. Upravo zato, rezultat monitoringa medija nije samo set praznih podataka, već detaljna analiza i evaluacija trenutnog nivoa političke i društvene različitosti u izveštavanju medija.

 

BIRODI i MEMO 98 će predstaviti ukupno 3 periodična izveštaja i završni izveštaj sa preporukama za unapređenje izveštavanja medija.

 

Kompletan izveštaj možete preuzeti ovde: I izvestaj o zastupljenosti tema korupcije i borbe protiv korupcije u medijskim objavama

 

PPT prezentacija glavnih nalaza: Monitoring medija – korupcija – antikorupcija 2013

 

Share this post


Pretraži