U Srbiji se zbog neslobode medija gasi javnost

U Srbiji se zbog neslobode medija gasi javnost

Podovom 3. maja dana Slobode medija BIRODI upozorava javnost na trend pogošanja izveštavanja medija koji sve više karakteriše prisustvo biltensko-promotivnog (pretvaranja medija u sredstva promocije) i perjaničkog diskursa (pretvaranje medija u sredstva medijske odmaze i sudjenja pre sudjenja).

Analiza izveštavanja medija tokom nedavno održanim izborima govori da je, u odnosu na 2012. godinu, situacija pogoršana za 25% i čime je potvrđen nalaz međunarodnih organizacija o medijskoj regresiji u Srbiji.

Razlog ovakvom stanju treba tražiti u odsustvu efektivne regulacije na nivou REMa, medijske samoregulacije na nivou Saveta za štampu i profesionalne samoevalucije na nivou medija za koje se ni sami novinari, sindikati i novinarska udruženja nedovoljno zalažu.

Sve to za posledicu ima i odsustvo zaštite javnog interesa u medijima, tačnije mogućnosti da građani dobiju objektivne, pravovremene, proverive, tačne informacije, ali i stvaranje atmosfere građanske (auto)cenzure, jer prema istraživanju BIRODI 49% građana podržava stav da „…danas u Srbiji nije pametno govoriti ono što mislis„.

Upravo ovaj podatak govori da odsustvo slobode u izveštavanju medija ima direktnu posledicu na nestajanje javnosti kao pretpostavke za demokratsko društvo, odnosono da građani Srbije na razne načine nesvesno finansiraju medijski mrak koji uskraćuje njihova pravo na informisanje.

BIRODI poziva sve aktere u medijskom polju da se odreknu svojih uskogrudih interesa i insisitraju na ispunjavanju 24 preporuke Saveta za borbu protiv korupcije koje su i deo EU agende Srbije.

 

Share this post


Pretraži