June - 2014
06
June
2014

Demokratski politički forum   Smatram da uloga civilnog društva jeste negde da pomogne medijima. […]

  • Admin
  • No Comments
  • 842 View

06
June
2014

Grupa građana i blogera pokrenula je online incijativu u kojoj se oštro kritikuje cenzura […]

  • Admin
  • No Comments
  • 719 View

06
June
2014

Istraživanja o percepciji građana o korupciji imaju veliki značaj u onim sredinama ili oblastima […]

  • Admin
  • No Comments
  • 732 View