October - 2014
10
October
2014

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) ističe da je u Nišu, u organizaciji Lokalnog antikorupcijskog […]

 • Admin
 • No Comments
 • 976 View

10
October
2014

Sudije i javni tužioci sebe vide kao čuvare zakonitosti, ali daju negativnu ocenu nezavisnosti […]

 • Admin
 • No Comments
 • 1211 View

10
October
2014

U organizaciji Lokalnog antikorupcijskog foruma (LAF), u velikoj sali Skupštine Grada Niša, održana je […]

 • Admin
 • No Comments
 • 1501 View

10
October
2014

Nedovoljno razvijen sistem zaštite prava pacijenata u gradu Valjevu – to je ključni zaključak […]

 • Admin
 • No Comments
 • 1105 View

10
October
2014

Država etatizuje profesije čime urušava vladavinu prava i nejaku demokratiju stavljajući stručno znanje u […]

 • Admin
 • No Comments
 • 680 View