January - 2015
01
January
2015

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) je tokom 2014. godine uz podršku Fondacije za otvoreno […]

 • Admin
 • No Comments
 • 1069 View

01
January
2015

Organizacije civilnog društva koje se bave nadzorom rada javnih institucija i mediji u Srbiji, […]

 • Admin
 • No Comments
 • 837 View

01
January
2015

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) skreće pažnju javnosti da je slučaj Tamnava, odnosno njen […]

 • Admin
 • No Comments
 • 2150 View

01
January
2015

Nalazi monitoringa medija koje je sproveo Biro za društvena istraživanja u protekle dve godine […]

 • Admin
 • No Comments
 • 2814 View