June - 2017
06
June
2017

Članove Lokalnog antikorupcijskog tela u Vranju biraće komisija u kojoj neće biti predstavnika Gradskog […]

  • admin
  • No Comments
  • 1189 View

06
June
2017

Prema istraživanju koje je sproveo Biro za društvena istraživanja samo 29 lokalnih samouprava, od […]

  • admin
  • No Comments
  • 1515 View