May - 2019
05
May
2019

Prema istraživanju BIRODI-a koje je sprovedeno u drugoj polovini aprila putem telefonske ankete na […]

  • admin
  • No Comments
  • 289 View

05
May
2019

Biro za društvena istraživanja  (BIRODI) u saradnji sa gradom Borom, a uz podršku Agencije […]

  • admin
  • No Comments
  • 1235 View

05
May
2019

Sprovodeći projekat “Unapređenje integriteta, transparetnosti i odgovornosti u gradu Bor” u saradnji sa “Multietničkim […]

  • admin
  • No Comments
  • 354 View