2020
12
December
2020

Studija “Covidcezarizam” predstavlja zbir analize medijskog izveštavanja u centalnim informativnim emisijama na televizijama sa […]

 • admin
 • No Comments
 • 249 View

12
December
2020

Kao organizacija koja je svesna svoje uloge koju ima u Srbiji u oblasti monitoringa […]

 • admin
 • No Comments
 • 135 View


12
December
2020

Biro za društvena istraživanja na osnovu studije “Izborni integritet u Srbiji 2020. godine – […]

 • admin
 • No Comments
 • 99 View

12
December
2020

Biro za društvena istraživanja kao organizacija koja je inicirala borbu protiv korucije na lokalnom […]

 • admin
 • No Comments
 • 211 View