STATISTIKA FAKATA

Na ovoj stranici vršimo prikaz evalucije javnih politika i postupanja janvih institucija  na osnovu, objektivnih, sistematičnih, proverivih, sveobuhvatnih, pristupančnih i razumljivih podataka, koji služe za izradu statistički verifikovanih pokazatelja koji nastaju u procesu operacionalizacije naučnih teorija.

Pretraži