Gradovi protiv korupcije

Od sredine prošlog veka, usled decentralizacije i privatizacije, novac i ovlašćenja se sele na popularni „lokal“.

Gradovi postaju mesta moguće korupcije.

U državama vladavine prava, razvijene javnosti i institucija sa integritetom, odgovor na korupcijske skandale bio je uspostavljanje antikorupcijskih mehanizama na nivou gradova.

Sa druge strane, na antikorupcijskoj periferiji, u državama koje su (često) zarobljene korupcijom, izuzev retkih primera, bezuspešno se usvajaju antikorupcijski zakoni, prave antikorupcijske institucije, sprovode programi prevencije korupcije. Evalucije i međunarodna uporedna istraživanja- rang liste govore da koncept borbe protiv korupcije „odozgo“ beleži česte poraze i retke pobede.
U takvim društvima borba protiv korupcije je izvor problema, a ne rešenje, jer tamo gde postoji nereformisano, dezorganizovano, deinstitucionalizovano i anomično društavo borba protiv korupcije se neretko pretvara u svoju suprotnost.
Naš pristup je zahtevao da se promeni smer antikorupcijske akcije. Krenuli smo  odozdo!
Razvili smo novi pristup borbi protiv korupcije u državama koje su korupcijom  zarobljene. Nastao je koncept Lokalni antikorupcijski forum (LAF).
LAF je telo se sastavljeno od građana, uzbunjivača i pripadnika profesija sa integritetom, izabranih od strane civilnog društva, medija, strukovnih udruženja, udruženja privrednika i sindikata u transparetnoj proceduri gde su ključni kriterijumi građanski i profesionalni integrtet, stručnost i posvećenost  borbi protiv korupcije.
Kroz proces izbora i uspostavljanja LAF-a građanski i profesionalni integritet se pretvara u institucionalni integritet novoformirane antikorupcijske institucije na nivou grada. Tako se dobija fabrika integriteta u gradu!
Do ovog modela smo došli radom na projektima koji su podržajo od USAID SrbijaOSCE – Misija u Srbiji i Ulof Palme Centra od 2011. godine u 11 gradova u Srbiji (ZrenjaninKovačicaUbPožegaKragujevacBorNišVranjeBujanovacLebaneMedveđa).
U ovim gradovima smo inicirali izradu lokalnih planova za borbu protiv korupcije i uspostavljanje LAF-ova. U pomoć smo pozivali postojeći integritet (građanski i profesionalni) u gradovima kako bismo  postavili stubove borbe protiv korupcije, za integritet u gradovima Srbije.
Poziv je bio upućivan i Savetu za borbu protiv korupcije i Agenciji za borbu protiv korupcije da se umreže sa lokalnim antikorucpijskim telima i stvore antikorupcijsku koaliciju kadru da se izbori sa koruptivnom.
Pravi uspeh smo doživeli u Nišu.
Nastao je  Lokalni antikorupcijski forum Grada Niša, sastavljen od građana, novinara, uzbunjivača, univerzitetskih profesora, advokata, građanskih aktivista sa integritetom, koje su birala udruženja građana i udruženja novinara, putem javnog konkursa sa jasnim kriterijumima u prisustvu Agencije za borbu protiv korupcije kao člana izborne komisije i BIRODI-a kao monitora.
Rezultati LAF-a Niš su ga preporučili da postane dobra praksa i primer za sve gradove u Srbiji, što je potvrđeno Modelom za izradu lokalnih antikorupcijskih planova.
Sedmogodišnje rad BIRODI je rezultirao da je borba protiv korupcije na nivou opština i gradova postane prioitet u Nacionalnoj strategiji za borbu protiv korupcije (2013 – 2018) i deo Akcionog plana za Poglavlje 23.
I tu ne stajemo!
Gradimo partnerstvo između civilnog društva, medija, strukovnih udruženja i komora, sindikata, udruženja privrednika i akademske zajednice, koje će nam pomoći želji da borba protiv korupcije u gradovima i opštinama ne ostane na papiru, već postane stvarnost. Uspostavili smo monitoring izrade lokalnih antikorupcijskih planova kao i servis podrške opštinama i gradovima, koji to žele.
Prvi pozivi su stigli iz Vranja, Sombora i Lajkovca. U Nišu smo u ulozi monitora usklađivanja novog i starog lokanog antikorupcijskog plana.
Kako stoje stvari u Vašem gradu?

Pretraži