Integritet profesija

Korupcija na nivou profesije je definisana spremnošću da se zloupotrebi ekspertiza od strane pripadnika profesije. Da bi se to sprečilo mora da postoji integritet profesije koji podrazumeva regulisano korišćenje espertize, održivo profesionano organizovanje, razvijen profesionalni habitus i profesionalnu etiku

Pretraži