Biblioteka

Analiza integriteta izbornog procesa

Rezultati analize integriteta izbornog procesa za izbore 2020. godine su predstavljeni u publikaciji Između industrije populizma i demokratije. Analiza integriteta obuhvatala je analizu institucionalnog i normativnog aspekta izbornog procesa, kao i analizu integriteta izborne javnosti. Publikacija je nastala u okviru projekta "Dijalog o izborima" podržanog od strane Fondacije za...

BIRODI: Pozivamo Agenciju za sprečavanje korupcije da utvrdi da li postoji sukob interesa u procesu izbora članova Veća Agencije za sprečavanje korupcije i obavesti Narodnu skupštinu

Tokom monitoringa procesa izbora članova Veća Agencije za sprečavanje, koji se sprovodi po modelu koji je BIRODI izradio za lokalna antikorupcijska tela, a koji je preuzet u Zakon o sprečavanju korupcije, BIRODI je utvrdio da postoji rizik od sukoba interesa, jer je Radomir Ilić član Upravnog odbora Pravosudne akademije...

Pretraži