Online skupština građana Srbije

Online skupština građana Srbije je instrument deliberativne demokratije, koji teži ka dijaloškom i participativnom donošenju odluka u procesu u kojem putem BIRODI platforme učestvuju svi relevatni akteri.

Pretraži