MEDIA MONITOR

Na ovoj stranici su predstavljeni monitorinzi medija koje BIRODI sprovodi od 2012. godine kada je po prvi put uz podršku organizacije MEMO 98 počeo da monitoriše izveštavanje medija u izbornoj kampanji po metodologiji koju je kreirala organizacija MEMO 98 iz Slovačke, a koja je međunarodno priznata i uporediva. Pored monitoringa izveštavanja medija, BIRODI je monitorisao izveštavanje medija van izbornog procesa na različite teme. Kako bi smo unapredili monitoring medija, BIRODI je svoju metodologiju unapredio formiranjem medijskog panela i formiranjem kalendara javnih događaja

Tamarin zlatni standard RTS-a!

Twiter je mesto gde se oglašavam, ali i samoinformišem, jer u medijima koji izveštavaju na mom maternjem jeziku postoji disbalans. Taj disbalan je plod činjenice da na TV sa nacionalnim pokrivenošču najčešće nema druge strane. Teme i događaji nisu relevantni, dok u medijima koji su na kablu, predstavni vlast...

Dalje...

BIRODI ANALIZA: PROJEKAT JADAR – EKONOMIJA I/ILI EKOLOGIJA

 Uvod Predmet analize je medijsko predstavljanje dva neposredno uvezana događaja sa početka marta 2021. godine, konferencije za štampu kompanije Rio Sava i peticije da se dotičnoj ćerki kompaniji Rio Tinta zabrani otvaranje rudnika litijuma pored Loznice. Pomenuta dva događaja povezana su i hronološki, s obzirom da je peticija predata Vladi...

Dalje...

BIRODI započeo monitoring cenzure u medijima

Biro za društvena istraživanja - BIRODI je započeo monitoring cenzure oličen u potpunom ili delimičnom izostavljanju informacija o događajima i akterima što za posledicu ima kršenje člana 51 Ustava Srbije koji građanima Srbije garantuje pravo na obaveštenost. BIRODI će vršiti dve vrste monitoringa. Prvi monitoring obuhvata mapiranje događaja u društvu koje prave/organizuju...

Dalje...

Baza monitoringa medija centralnih informativnih emisija 01.09.2019. – 31.01.2020. godine

Rezultati monitoringa centralnih informativnih emisija tokom perioda 01.09.2019. - 31.01.2020. godine na televizijama sa nacionalnom frekvencijom (RTS1, B92, Pink, Happy, Prva) kao i na televiziji N1. Baza sadrži podatke o vremenskoj zastupljenosti aktera, tonalitetu njihovog predstavljanja, diskursu izveštavanja, argumentaciji koja se koristi, kao i temama o kojima akteri govore....

Dalje...

Baza monitoringa medija centralnih informativnih emisija 12.08.2017. – 14.11.2017. godine

Rezultati monitoringa centralnih informativnih emisija tokom perioda 12.08.2017. – 14.11.2017. godine na televizijama sa nacionalnom frekvencijom (RTS1, B92, Pink, Happy, Prva) kao i na televiziji N1. Baza sadrži podatke o vremenskoj zastupljenosti aktera, tonalitetu njihovog predstavljanja, diskursu izveštavanja, argumentaciji koja se koristi, kao i temama o kojima akteri govore.

Dalje...

Rusija u sportskim rubrikama na TV sa nacionalnim frekvencijama i N1

Biro za društvena istraživanja nastavlja sa monitorinzima izveštavanja televizija sa nacionalnom frekvencijom i N1. Ovog puta pred Vama je Analiza Nevena Obradovića, asistenta na Filozofskom fakultetu u Nišu, na Katedri za žurnalistiku, koji je napravio  analizirao izveštavanja o domaćinu Svetskog prvenstva u fudbalu, Rusiji, u okviru sportskih rubrika u centralnim dnevnicima...

Dalje...

Prezentacija rezultata media monitoringa TV dnevnika i dnevne štampe za period od 02. do 25. februara 2018.

Centar za slobodne izbore i demokratiju, Transparetnost Srbija i Biro za društvena istraživanja su predstavili svoje istraživanja i nalaze monitoringa o izbornoj kampanji za izbore za Skupštinu Grada Beograda. BIRODI je predstavio nalaze o izveštavanju televizija sa nacionalnom frekvencijom u okviru dnevnika i dnevne štampe. Nalaze možete naći u prezentacija BEOGRADSKI...

Dalje...
Pretraži