BIRODI: Neistine i etikete u dokumentu na memorandumu i sa pečatom REM-a!

Nakon BIRODI inicijative da REM bude predvodnik u sprečavanju regionalnog prelivanja izbornih kampanja, iz država u kojima se izbori ne održavaju u države u kojima se izbori održavaju čime se zaobilazi izborno i medijsko zakonodavstvo što za posledicu ima urušavanje integriteta izbora, predsednica Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM), Olivera...

BIRODI: RTS vrši (auto)cenzuru! RTS da vrati tekstove na internet sajt RTS-a čiji su autori Ivan Radovanović i Zoran Gavrilović! Odgovor RTS-a: Teksovi postoje, u pitanju je tehnički problem, pretraga mora da se radi na ćirilicom!

Uvidom na adrese stranica РТС :: Друштво (rts.rs) Ivan Radovanović: Apsolutni tumač РТС :: Друштво (rts.rs) РТС :: Друштво (rts.rs) Gavrilović: Ivan Radovanović proizvodi neprijatelja kroz etiketiranje i iznošenje neistina РТС :: Друштво (rts.rs) Gavrilović: Zekić i Radovanović me etiketiraju kao bolesnika, jer koristim svoja ustavna i profesionala prava može se utvrditi da je...

PUBLIKACIJE

Zelena studija

ZELENA STUDIJA predstavlja prikaz stanja zelenog integriteta koji je baziran na konceptu “Zelenog gnezda integriteta”, a koji kao elemente ima: Građane sa svojim pravima i obavezama, ali i potrebama, interesima i vrednostima Institucije u kojima se ostvaruju prava i obaveze, odnosno potrebe i interesi, koje su (ne)posredno vezane za...

Vraćanje osnovama – Analiza medijskih narativa o EU

Na koji način mediji u Srbiji i Crnoj Gori predstavljaju Evropsku Uniju, odnosno njene predstavnike i proces integracija predstavlja analiza  MEDIJSKI NARATIVI O EU.  Analiza daje pregled izvora informacija koje mediji koriste, aktere koje predstavljaju kao ključne za EU i procese pristupanja Srbije i Crne Gore, odnosno tematskih okvira koji...

Prva dekada BIRODI monitoringa medija – „Od funkcionerske kampanje od industrije populizma“

Publikacija "Od funkcionerske kampanje do industrije populizma" predstavlja pregled, odnosno poređenje rezultata monitoringa medija, pre svega centralnih informativnih emisija i dnevnih novina, tokom izbornih kampanja od 2012. godine. Pre deset godina smo uveli pojam funkcionerska kampanja, koju karakteriše natprosečno pozitivno izveštavanje o javnom funkcioneru u periodu sprovođenja monitoringa medija, a koja...

PROJEKTI

O NAMA

blue
blue
blue
blue
blue

Adresa

Maršala Birjuzova 38

11000 Beograd

Srbija

Telefoni

+381 11 262 6113;

+381 69 428 3231

Osnovni podaci

PIB: 104129836

Matični broj: 17637452

Šifra delatnosti: 9499

    Pretraži