Vladimir Milutinović – 2022 – deseta godina „drame“

Rezultati monitoringa medija Biroa za društvena istraživanja poslužili su kao osnova za analizu političke komunikacije u medijima. Celokupni tekst analize Vladimira Milutinovića "2022 - deseta godina drame" možete pogledati na linku 2022 - deseta godina drame.

PUBLIKACIJE

Prva dekada BIRODI monitoringa medija – „Od funkcionerske kampanje od industrije populizma“

Publikacija "Od funkcionerske kampanje do industrije populizma" predstavlja pregled, odnosno poređenje rezultata monitoringa medija, pre svega centralnih informativnih emisija i dnevnih novina, tokom izbornih kampanja od 2012. godine. Pre deset godina smo uveli pojam funkcionerska kampanja, koju karakteriše natprosečno pozitivno izveštavanje o javnom funkcioneru u periodu sprovođenja monitoringa medija, a koja...

Ekološko javno mnjenje Srbije

Polazna osnova projekta “Ekološko je zeleno” je hipoteza da se narušavanje životne sredine može vršiti sopstvenim ponašanjem, odnosno postupanjem, ali i svojim (ne)znanjem i stavovima, odnosno, da pored postupanja postoji ekološko javno mnjenje satkano od stavova prema fenomenima, elementima/akterima i procesima uključujući i narušavanje životne sredine. Istraživanje ekološkog javnog mnjenja...

Analiza integriteta izbornog procesa

Rezultati analize integriteta izbornog procesa za izbore 2020. godine su predstavljeni u publikaciji Između industrije populizma i demokratije. Analiza integriteta obuhvatala je analizu institucionalnog i normativnog aspekta izbornog procesa, kao i analizu integriteta izborne javnosti. Publikacija je nastala u okviru projekta "Dijalog o izborima" podržanog od strane Fondacije za otvoreno...

PROJEKTI

O NAMA

blue
blue
blue
blue
blue

Adresa

Maršala Birjuzova 38

11000 Beograd

Srbija

Telefoni

+381 11 262 6113;

+381 69 428 3231

Osnovni podaci

PIB: 104129836

Matični broj: 17637452

Šifra delatnosti: 9499

    Pretraži