BIRODI:  Član Gradskog veća Novog Sada prekšio Zakon o sprečavanju korupcije uoči izbora za savete mesnih zajednica!

BIRODI:  Član Gradskog veća Novog Sada prekšio Zakon o sprečavanju korupcije uoči izbora za savete mesnih zajednica!

Član Gradskog veća za upravu, propise i urbanizam Grada Novog Sada, Milovan Amidžić,  prekšio je  Zakona o sprečavanju korupcije davanjem izjave kao javni funkcioner u prostorijama Grada Novog Sada za TV Euronews u kojoj je Amidžić kao javni funkcioner izneo očekivanja od izbora za saveta mesnih zajednica u teritoriji Grada Novog Sada stranke čiji je član.

Član 40 je propisao da  „javni funkcioner ne sme … da koristi javnu funkciju zarad sticanja bilo kakve koristi ili pogodnosti za sebe ili povezano lice, a to su u ovom slučaju kandidati na izborima za savete mesnih zajednice koji su članovi SNS-a.

Član 50 Zakona o sprečavanju korupcije jasno obavezuje javnog  funkcionera “da uvek nedvosmisleno predoči sagovornicima i javnosti da li iznosi stav organa u kojem vrši javnu funkciju ili stav političke stranke, odnosno političkog subjekta”.

Pozivamo sve medije i novinare da prekinu sa praksom da javnim funkcionerima postavljaju pitaja za teme koje imaju partijski ili neki drugi nejavni interes javnog funkcionera, jer time postaju saučesnici i promoteri kršenja člana 50 Zakona o sprečavanju korupcije!

BIRODI će se povodom ovog slučaja obratiti Agenciji za sprečavanje korupcije.

Share this post


Pretraži