Saopštenja
03
March
2021

Imajući u vid da BIRODI nije dobio odgovore na pitanja koja smo Pravosudnoj akademiji […]

 • admin
 • No Comments
 • 134 View

02
February
2021

Partijski sistem u Srbiji u velikoj je meri postao disfunkcionalan, na šta nedvosmisleno ukazuju […]

 • admin
 • No Comments
 • 264 View

01
January
2021

Svodočeći sve većoj krizi poverenja u istraživanja javnog mnjenja, koje se po podacima BIRODI […]

 • admin
 • No Comments
 • 142 View

11
November
2020

Izveštaj Regulatorne agencije za elektronske medije (REM) o izveštavanju monitorisanih emitera o republičkim, pokrajinskim […]

 • admin
 • No Comments
 • 339 View

08
August
2020

Biro za društvena istraživanja zahteva od Agencije za borbu protiv korupcije kao vodećeg antikorupcijskog […]

 • admin
 • No Comments
 • 342 View