BIRODI: Pozivamo Agenciju za sprečavanje korupcije da utvrdi da li postoji sukob interesa u procesu izbora članova Veća Agencije za sprečavanje korupcije i obavesti Narodnu skupštinu
04
March
2021

Tokom monitoringa procesa izbora članova Veća Agencije za sprečavanje, koji se sprovodi po modelu koji je BIRODI izradio za lokalna antikorupcijska tela, a koji je preuzet u Zakon o sprečavanju korupcije, BIRODI je utvrdio da postoji rizik od sukoba interesa, jer je Radomir Ilić član Upravnog odbora Pravosudne akademije u čijoj je nadležnosti formiranje Komisije koja vrši testiranje kandidata, odnosno Žalbenu komisiju kojoj nezadovoljni kandidati mogu da izjave žalbu.
Imajući u vidu da se za člana budućeg Veća Agencije za sprečavanje korupcije prijavio Krsman Ilić, povezano lice sa Radomirom Ilićem, kao i da na sajtu Pravosudne akademije i dalje postoji informacija da je Radomir Ilić član UO, odnosno da BIRODI nije dobio odgovor na zahtev o slobonom pristupu informacijama koji je upućen 1.2. 2021 sa pitanjem da li je Radomir Ilić bio član u trenutku kada je UO Pravosudne akademije birala članove Komisije za izbor članova Veća Agencije za sprečavanje korupcije i Žalbene komisije, pozivano Agenciju za sprečavanje korupcije da pre nego što Narodna skupština bude glasala o novim članovima Veća Agencije utvrdi da li je postojao sukob interesa u slučaju Radomira Ilića i pontecijalnog člana Krsmana Ilića.
Pravosudna akademija nije na zahtev po slobodnom pristupu BIRODI dostavila ni instrument na osnovu kojeg je meren profesionalani integritet kandidata za Veća Agencije za sprečavanje korupcije.
Sve ovo dovodi u pitanje integritet izbora članova Veća Agencije za sprečavanje korupcije u godini kada je konstatovan u borbi protiv korupcije u Srbiji. Prema najavama iz medija Narodna skupština će naredne nedelje izabrati članove Veća Agencije za sprečavanje korupcije.

@ 04.03.2021
  • 178 View
  • Komentari su onemoguceni.