MEDIA MONITOR

Na ovoj stranici su predstavljeni monitorinzi medija koje BIRODI sprovodi od 2012. godine kada je po prvi put uz podršku organizacije MEMO 98 počeo da monitoriše izveštavanje medija u izbornoj kampanji po metodologiji koju je kreirala organizacija MEMO 98 iz Slovačke, a koja je međunarodno priznata i uporediva. Pored monitoringa izveštavanja medija, BIRODI je monitorisao izveštavanje medija van izbornog procesa na različite teme. Kako bi smo unapredili monitoring medija, BIRODI je svoju metodologiju unapredio formiranjem medijskog panela i formiranjem kalendara javnih događaja

Pretraži