Analiza dnevnih novina: Slučaj ”Oluja”
12
August
2015
Biro za društvena istraživanja – BIRODI  uradio je Analizu naslovnih strana  dnevnih novina.  Analiza autora Željka Rakovca je imala za cilj da pokaže kako srpske i hrvatske  novine pišu o vojnoj akciji „Oluja“ i kako izveštavaju o obeležavanju godišnjice u Srbiji i Hrvatskoj.
Vremenski okvir obuhvatio je izdanja od 3. do 6. avgusta i  sve dnevne listove na nacionalnom nivou, s tim da se analiza skoncentrisala jedino na njihove naslovne strane. Kao jedinica analize uzete su ključne reči koje su ukazivale na diskurs, pa je tako jedna vest mogla da sadrži i nekoliko diskursa.

@ 12.08.2015
  • 1023 View
  • Komentari su onemoguceni.