DRI na putu ka većoj proaktivnosti i integritetu – Zoran Gavrilović

DRI na putu ka većoj proaktivnosti i integritetu – Zoran Gavrilović

Uvod

Sada već davne 2007. godine u organizaciji Saveta za borbu protiv korupcije uz podršku Ambasade Švajcarske u Republici Srbiji, a u saradnji sa Bazelskim institutom za upravu (Basel Institute on Governance)1održana je međunarodna konferencija „Beogradski dani transparentnosti 2007“. U pripremi za ovaj tekst pogledao sam internet stranicu Vladinog Saveta za borbu protiv korupcije na kojoj se nalaze zaključci i preporuke sa ove međunarodne konferencije u želji da vidim gde smo bili tada, a gde smo danas.

 

Kakvo je stanje tada bilo govori činjenica da je konferencija održana sa namerom da oživi dve godine ranije donet Zakon o državnoj revizorskoj instituciji, koji je u samom začetku bio prekršen jer je umesto posle šest meseci Savet Državne revizorske institucije (u daljem tekstu DRI) osnovan dve godine kasnije. U trenutku održavanja konferencije Srbija je bila jedna od retkih država u Evropi koja nije imala efektivan sistem eksterne kontrole trošenja budžetskih sredstava. U zaključcima konfrencije se navodi da je osnovni zadatak DRI „da poveća nivo transparentnosti i pouzdanosti izveštavanja o javnim finansijama, što je značajan element borbe protiv korupcije, pre svega u domenu prevencije korupcije i detekcije koruptivnih mehanizama“.

 

Takođe, „kvalitetom svog profesionalnog rada, DRI može da unapredi profesionalni nivo drugih javnih ustanova“ ali i „ukoliko se uspostavi na način da sama bude što manje podložna korupciji, da se u svom radu rukovodi jedino zakonima i Ustavom Republike Srbije, DRI u tom smislu može poslužiti kao uzor drugim državnim ustanovama“. Učesnici skupa zaključili su da „rezultati rada DRI mogu značajno da unaprede mogućnosti pravosuđa i Narodne skupštine da kontrolišu rad izvršne vlasti“ ali da „obezbeđenje uslova za transparentnost javnih finansija, kao jedan od najvažnijih zadataka DRI, treba da ojača ulogu javnosti u kontroli vlasti i borbi protiv korupcije“. Zato je unapređenje saradnje DRI sa javnošću jedno od glavnih pitanja uspeha rada ove institucije jer je ona „preko slobodnih medija, nezaobilazan činilac borbe protiv korupcije, i da bi rad DRI mogao pružiti značajnu pomoć medijima u kontroli trošenja javnih sredstava“.

 

Izvor: http://www.nadzor.org.rs/dosije%20korupcija%205/Zoran%20Gavrilovic%20-%20DRI%20na%20putu%20ka%20vecoj%20proaktivnosti%20i%20integritetu.pdf

 

Preuzmite tekst u celosti: Zoran Gavrilovic – DRI na putu ka vecoj proaktivnosti i integritetu

Share this post


Pretraži