Poništen konkurs za izbor dobitnika godišnjeg priznanja za borbu protiv korupcije

Poništen konkurs za izbor dobitnika godišnjeg priznanja za borbu protiv korupcije

Povodom Odluke Gradskog veća Grada Kragujevca da odbije Predlog odluke o imenovanju dobitnika godišnjeg priznanja za borbu protiv korupcije Grada Kragujevca i poništi navedeni konkurs, Biro za društvena istraživanja saopštava sledeće:

 

–          Konkurs za izbor dobitnika godišnjeg priznanja za borbu protiv korupcije je mera iz Lokalnog plana za borbu protiv korupcije i predstavlja mehanizam za izbor novih članova LAF-a (više: http://www.kragujevac.rs/Lokalni_antikorupcijski_forum-325-1 );

–          Lokalni antikorupcijski forum (LAF) je nezavisno telo predviđeno Lokalnim planom za borbu protiv korupcije koji je usvojila Skupština, na osnovu čega je Gradsko veće donelo odluku o formiranju LAF-a;

–          Pravila Konkursa, kriterijume i rokove samostalno utvrđuje Lokalni antikorupcijski forum (LAF), i u ovom slučaju uz pomoć Biroa za društvena istraživanja (BIRODI);

–          Gradsko veće Kragujevca ne učestvuje i izboru i ne bira nego verifikuje izbor dobitnika Godišnjeg priznanja za borbu protiv korupcije. LAF je samostalan u izboru kandidata i izboru dobitnika;

–          U slučaju Kragujevca, Gradsko veće je konstatovalo da procedura izbora koju je LAF propisao nije ispoštovana zbog nepoštovanja datih rokova od strane LAF-a u pogledu izbora dobitnika Godišnjeg priznanja, o čemu postoje pisani dokazi u zapisnicima sa sastanaka LAF-a i samog Konkursa;

–          Podsećamo da je Odluka odobitniku Godišnjeg priznanja doneta jednoglasno na sednici Lokalnog antikorupcijskog foruma (LAF) i da u tom smislu nema nikakvih sumnji u uticaj ili pristrasnost nekog od članova LAF-a u smislu želje da se pravi opstrukcija izbora;

–          Odgovornost LAF-a leži u neuspehu u poštovanju proceduralnih rokova i Biro za društvena istraživanja zahteva od LAF Kragujevac da u najkraćem mogućem roku ponovi Konkurs u skladu sa unapred određenim uslovima i kiterijumima, izvini se Dobitniku priznanja i učesnicima prošlog Konkursa i pozove sve na ponovnu prijavu;

–          Biro za društvena istraživanja preporučuje da se poveća broj dobitnika godišnjeg priznanja, posto je to jedini način popune LAF-a. Preporučujemo da se uvedu priznanja u oblasti građanin, civilno društvo, mediji i pripadnik profesije;

–          Biro za društvena istraživanja (BIRODI) će obezbediti odgovarajuće učešće Agencije za borbu protiv korupcije u procesu monitoringa donošenja odluke o izboru dobitnika godišnjeg priznanja za borbu protiv korupcije;

–          Ocena rada LAF Kragujevac u 2012.godini, kao i ostalih gradova je detaljno predstavljena u Prvom izveštaju o sprovođenju lokalnih antikorupcijskih planova (https://www.birodi.rs/images/PRVI-IZVESTAJ-O-SPROVODJENJU-ANTIKORUPCIJSKIH-PLANOVA-2012.pdf )

 

Biro za društvena istraživanja će nastaviti da prati proces organizovanja i sprovođenja Konkursa i o tome obaveštavati javnost,  a sve u cilju jačanja i zaštite integriteta Lokalnog antikorupcijskog foruma i koncepta aktivnog uključivanja građana u borbu protiv korupcije.

 

Share this post


Pretraži