Uncategorized @sr

BIRODI jedni monitoriše N1!

Povodom izjave predsednika Pokreta socijalista, Aleksandra Vulina, o BIRODI zahtevu da REM u skladu sa zakonskim obavezama (član 24 Zakona o elektronskim medijima) i svojom metodologijom utvrdi da li su RTS i/ili Pink prekršili član 47 stav 1 pri izveštavanju o predsedniku Republike u svojim centralnim informativnim emisijama, BIRODI...

Dalje...

Novi Sporazum o izbornim uslovima, legitimizacija urušavanja izbornog integriteta!

Polazeći od stava da integritet izbornog procesa počiva na: vladavini prava, integritetu izbornih instituciju i mogućnosti da građani glasaju na osnovu slobodne volje i svoji interesa, odnosno vrednosti, tj. na osnovu slobodnog informisanja, smatramo da se novopotpisanim dokumentom Sporazum o izbornim uslovima između stranaka koje su o primeni izbornih...

Dalje...

BIRODI: RTS i RTV da stupe u razgovor sa Twiterom i publikom

Biro za društvena istraživanja - BIRODI, shodno članu 6 Zakona o javnim medijskim servisima, a kojim se oni obavezuju na ostvarivanje javnog interesa u medijima „učešćem javnosti u unapređivanju radijskog i televizijskog programa“, poziva predsednike upravnih odbora i programskih saveta da se obrate Twiteru i zatraže detaljnu informaciju o...

Dalje...
ZGavrilovic

Izjava za javnost izvršnog direktora BIRODI-a povodom izbora u Udruženju novinara Srbije!

Usled interesovanja koje je izazvao twit izvršnog direktora Biroa za društvena istraživanja – BIRODI, Zorana Gavrilovića,  koji je prenet na sajtu Udruženja novinara Srbije (UNS) kao vest prenosimo njegovu izjavu u celosti: „Nakon uvida u slučaj UNS-ovog izbora za predsednika kao neko ko se bavi temom integriteta strukovnih udruženja pristupio sam...

Dalje...

BIRODI: REM da istraži da li je izveštavanje Pinka u vezi za pogodnostima koje vlasnik Pinka dobija od državnih organa!

Biro za društvena istraživanja - BIRODI poziva Regulatornu agenciju za elektronske medije (REM) da sklado svojim nadležnostima, koje su definisane članom 22 Zakona o elektronskim medijima (stavovi 8 i 22),  istraži da li je izveštavanja TV Pink  o izvršnoj vlasti (predsedniku Republike i Vladi Republike Srbije) u zavisnosti od...

Dalje...

REM ne poštuje odluku Poverenika za informacije od zavnog značaja i nedostavlja bazu podataka monitoringa izveštavanja emitera

Regulatorna agencija za elektronske medije (REM) nije postupila po rešenju Poverenika od informacija od javnog značaja i zastitu podataka o ličnosti, koji je Rešenjem od 3. marta naložio REM-u da u roku od pet dana po prijemu Rešenja, BIRODI-iju dostavi bazu podataka  monitoringa izveštavanja emitera za 2019. godinu na...

Dalje...

BIRODI: Skupština da odloži izbor i proveri zakonitost i integritet konkursa za članove Veća Agencije za sprečavanje korupcije!

Imajući u vid da BIRODI nije dobio odgovore na pitanja koja smo Pravosudnoj akademiji postavili u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, a koja se tiču dobijanja zapisnika sa sednica Upravnog odbora Pravosudne akademije tokom 2020, odnosno instrumenta kojim je vršena evaluacija kandidata, a posebno...

Dalje...

Verska samoindentifikacija ne u utiče stav o vakcinaciji Covid 19, konzervativno i desno orijentisani ispitanici u najvećoj meri protiv vakcinacije i nespremni na dijalog!

Biro za društvena istraživanja je na svom twitter nalogu sproveo anketu o stavu ispitanika o vakcinaciji Covid 19 u zavisnosti od verske samoidentifikacije. Do 6. februara (08:04) anketu je popunilo 503 ispitanika. Na ovom prigodnom uzorku 44,7% je za sebe izjavilo da podržava vakcinaciju i da nisu vernik/ca. Nešto više...

Dalje...

Imenovati novu Komsiju za izbor članova Veća Agencije i Žalbenu komisiju zbog potencijalnog sukoba interesa Radomira i Krsmana Ilića!

Biro za društvena istraživanja poziva Pravosudnu akademiju da spreči potencijalni sukob interesa u smislu člana 40 Zakona o sprečavanju korupcije koji je plod činjenice da je Radomir Ilić člana Upravnog odbora Pravosudne akademije koji je na sednici 22. oktobra 2020. godine izabrao članove  Komisije za izbor članova Veća Agencije...

Dalje...
Agencija za borbu protiv korupcije

BIRODI – Odložiti testiranje kandidata za članove Veća Agencije za sprečavanje korupcije, objaviti novi konkurs i značajno promovisati! Srbiji ne trebaju antikorupcijska Potemkinova sela!

Biro za društvena istraživanja kao organizacija koja je osmislila i pomaže primeni modela za izbor članova antikorupcijskih tela na lokalnom i pokrajinskom nivou, a koji je zasnovan na tesiranju kandidata na osnovu kriterijuma: građanski i profesionalni integritet, stručnost i posvećenost borbi protiv korupcije, a koji je postao i deo...

Dalje...
Pretraži