Predizborna kampanja 2014 – Mlađan Dinkić o kreditima za početnike bez hipoteke – anketa

Predizborna kampanja 2014 – Mlađan Dinkić o kreditima za početnike bez hipoteke – anketa

Biro za društvena istraživanja – BIRODI će tokom predizborne kampanje 2014 monitorisati aktuelne izjave političkih lidera, programe, planove, brošure, flajere, plakate… i druge predizborne materijale političkih partija.

Na portalu “Tvoj stav” koji je BIRODI pokrenuo kao podsticaj građanskom aktivizmu, vršiće se evaluacija kanala komunikacije političkih partija i poruka koje se njima plasiraju ka najširoj javnosti, gde će se u ulozi evaluatora naći građani. Cilj je ustanoviti kako građani vide i ocenjuju predizborne sadržaje i pospešiti njihovo uključivanje u kreiranje javnih politka. Rezultati istraživanja biće javno predstavljeni po završetku predizborne kampanje.Ovaj projekat Biro za društvena istraživanja sprovodi samostalno iz sopstvenih resursa.

 

Program monitoringa medija (www.mediamonitor.rs) BIRODI razvija od 2012.  godine o čemu objavljuje periodične izveštaje: Monitoring medija tokom predizborne kampanje 2012. godine, Monitoring medija na teme korupcije i borbe protiv korupcije 2013; Praćenje izveštavanja medija na srpskom jeziku u predizbornom periodu i tokom održavanja lokalnih izbora na Kosovu 2013. god.

 

Anketa zatvorena. Rezultati će biti objavljeni po završetku predizborne kampanje. 

 

 

Share this post


Pretraži