Mediji u Srbiji izgubili svoju funkciju – medijski perjanici, izum srpske medijske tranzicije

Mediji u Srbiji izgubili svoju funkciju – medijski perjanici, izum srpske medijske tranzicije

Četvorogodišnji, tematski različit monitoring medijskog izveštavanja uz istraživanja stavova novinara i građana govore da se izvorno informativni mediji u Srbiji mogu podeliti na: medijske servise društva, advokate/zagovarače, tabloide, biltene i specijalitet srpske medijske tranzicije – perjanike, medije koji pozitivno i nekritički izveštavaju o vlasniku medija ili/i onome koje u interesnoj vezi sa vlasnikom medija uključujuči i vlast, odnosno vrši medijske odmazde prema onima koji su politički, ekonomski suparnici/protivnici/kritičari vlasnika medija ili sa njim povezanim lica uključujući i vlast.

Pojava ovog tipa medija odslikava ambijent u kojem mediji u Srbiji dočekuju ovogodišnji Dan slobode medija:
• Odustvo efektivne i proativne regulacije od strane Regulatorne agencije za elektronske medije, tačnije Saveta;
• Nejak uticaj i usitnjenost profesionalnog udruživanja;
• Izostanak efektivnog sindikalnog organizovanja;
• Izostanak tržista novinara i zaposlenih medija uz neretke slučajeve kršenja prava iz oblasti sveta rada;
• Izostanak medijskog diverziteta kada su u pitanju akteri, izvori i teme iz medija, što onih koji su komercijalni, što oni koji nose titulu javnog servisa ili su dobili sredstva da promovišu javni interes u medijima;
• Neuspela privatizaciju medija, koja je državi u bez slobodnog i siromašnog tržista, dovela do nastanka privatnih medija zavisnih od javnog novca ili/i (dobrog) odnosa sa agencijama za prodaju reklamnog prostora koje su često povezane sa vlašću. Tako je nastala partijska medijska infrastrukturu za promociju i propagandu vlasti;
• Odustvo efektivne saradnje civilnog društva i profesionalnih udruženja

Polazeći od stava da informativni mediji imaju zadatak da informišu, analiziraju, istražuju, kritički sagledavaju, pozivaju na odgovornost one koji se brinu o javnom interesu, a to znači pre svega sve tri grane vlasti i javni sektor, kao i napred navedeno govori o potrebi stvaranja medijsko-civilne koalicije koja će biti na liniji zagovaranja javnog interesa, kako u realizaciji postojećih zakona, tako i prioritetno u izradi nove Medijske strategije čiji će sadržaj i primena zbog opisanog stanja za slobodu medija u Srbiji biti sudbonosna.

Uvereni smo da savez građana i medija može biti plodonosan ne samo za građane koji, prema istraživanjima vide korist od medija, već i za same medije koji u građanima mogu dobiti, ako ne stalnog kupca, ono sigurno čuvara leđa.

Share this post


Pretraži