Odgovor Zorana Gavrilovića na „tvrdnje“ i „predloge“ Ivana Radovanovića

Odgovor Zorana Gavrilovića na „tvrdnje“ i „predloge“ Ivana Radovanovića

Ivan Radovanović, novinar i kolumnista nedeljnika „Ekspres“, u svom tekstu je izneo niz „tvrdnji“ koje se odnose na nalaze BIRODI istraživanja koje je objavljeno u dnevnom listu DANAS.

Tim povodom, Zoran Gavrilović, član Upravnog odbora BIRODI-ja, upućuje javni odgovor na Radovanoviće tekst i tvrdnje iznete u istom.

Poštovani gospodine Radovanoviću,

Nadam se da ste pročitali tekst iz Danasa u kojem sam čitaocima ovog dnevnog lista pokušao, na osnovu sociološkog istraživanja, predočiti sociološku sliku mehanizma proizvodnje podrške vladajućoj stranci i njenom predsedniku, koji je istovremeno i predsednik Srbije, a u čijoj su osnovi TV Pink i trauma tranzicionih gubitnika.

To je, ukratko, bila tema teksta.

Nipošto tema teksta nije bila koji procenat (ne)obrazovanih glasa za SNS!

To je spin koji treba da prikrije glavnu temu teksta. Pored spinovanja, Vaše čitanje tog nalaza je u funkciji targetiranja Biroa za društvena istraživanja (BIRODI) .  

Da se razumemo, pod targetiranjem podrazumevam:

– i/ili “stavljanje u usta” reči (direktno) na način da se menja simboličko i vrednosno značenje upotrebljenih reči i pojmova;

– i/ili parafraziranje napisanog ili izrečenog (indirektno) na način da se menja simboličko i vrednosno značenje upotrebljenih reči i pojmova;

– i/ili pripisivanje osobina, karakteristika pojedinca, grupa i institucija.

Sve nabrojano za posledicu može imati namerno izazivanje diskiminacije ili medijskog opravdavanja nasilja prema pojedincu, grupi i instituciji koje su predmet takvog targetiranja od nekog aktera u javnoj komunikaciji.

Podsećam, Oliver Ivanović je, pred ubistvo prema podacima BIRODI monitoringa medija, bio predstavljen sa 74% negativnog vremena, čime je bio najnegativnije predstavljen političar sa Kosova.

Targetiranju BIRODI-ja poseban pečat daje Vaš predlog da, BIRODI kao organizacija, treba da promenimo naziv koji sadrži ime čoveka koji je simbol za sistem najvećeg zločina u XX veku. Čak i kada nas zavede olako metaforisanje, moramo imati meru kako se ne bi skliznulo u, složićete se, krajnje štetnu dehumanizaciju neistomišljenika.            

Ako se latite pisanja teksta o istraživanju javnog mnjenja trebalo bi da znate za krostabulaciju, ukrštanje podataka dobijenih putem istraživanja. Tako sam ja ukrstio podatak o izbornom ponašanju sa dobijenim podacima o starosti, obrazovanju i mestu stanovanja (deo Srbije) ispitanika.

Ako ste ikada pročitali bilo koje sociološko istraživanje, onda ste mogli uočiti da se ova vrsta istraživanja skoro uvek radi. Teško je zamisliti diplomski rad koji nema ovu vrstu analize.

Shodno tome, prema Vašem predlogu koji ste izneli, Univerzitet u Beogradu trebalo bi da nosi ime Jozefa Mengelea.

Ne znam šta ste po struci, ali treba da znate da se pojmovi “niže obrazovani” i “stariji” koriste kao statističko-analitički pojmovi. Ni u jednom delu teksta koji su novinari Danasa pisali, odnosno u kojem sam ja opisivao prirodu mehanizma proizvodnje legitimiteta vlasti, nisam pomenuo epitete za građane Srbije koje Vi pominjete.

„Stavljanjem u usta“ BIRODI-ju epiteta za građane Srbije, koje nismo izrekli, uz Vaše iščitavanje nalaza istraživanja, u funkciji je targetiranja BIRODI-ja.

Jedno je sigurno, ono što Vi zaključujute nije bilo predmet našeg zaključivanja.

Ponavljam, tema teksta je način produkcije podrške SNS-u i njenom predsedniku, koji je istovremeno i predsednik Srbije.

Interesantno je da od tri pomenuta aktera koji čine socijalnu bazu podrške SNS-u (“tranzicioni gubitnici”, “partijska birokratija SNS-a” i “pripadnici bivše vlasti (preletači)”) – Vas iritira samo prvi akter kojem, realno, ne pripadate.

Ako se Vaš tekst pogleda sa aspekta analize sadržaja, on, pored bezočnog targetiranja BIRODI-ja, (čime ste se izjednačili sa poslanikom, novinarom, advokatom Vladimirom Đukanovićem) ima zadatak da preusmeri pažnju sa ključne teme teksta objavljenog u dnevnom listu Danas.

Ponovo podsećam, ključna tema tog teksta je “kako su tranzicioni gubitnici, koji su nastali u vreme prošle vlasti, postali deo mehanizma za proizvodnju podrške SNS-u”.

U svemu tome, TV Pink ima ključnu ulogu, a čiji je saučesnik i REM koji svoj posao obavlja na pasivan način, mada neke od članova REM-a postupaju na način koji je suprotan Kodeksu članova Saveta REM-a, stavljajući se u ulogu perjanika (vlasnika) TV Pink i SNS vlasti.

Što se tiče pojma socijalna deponija, sociolog ima pravo da, shodno teorijskom okviru, uvede novi pojam, koji, po njegovom mišljenju, odgovara pojavi koju želi da istraži i teorijski objasni.

Što se tiče socijalne deponije to je fenomen koji, kao sociolog, merim u nekoliko država putem: nivoa korupcije, razmera migracije, starosne i obrazovne strukture građana, društvene pokretljivosti i nivoa i vrste tehnološkog (ekološkog) razvoja društva.

U svojim izjavama sam vrlo jasno rekao da Srbija postaje, a ne da jeste socijalna deponija, jer istraživanje nisam završio.

Inače, ne znam što je socijalna deponija dobila toliku popularnost sada, a nije pre dva meseca kada sam o njoj prvi put pomenuo tokom gostovanja na N1?

 

Zoran Gavrilović

diplomirani sociolog,

Dete radničke, a trenutno pripadnik donje srednje klase;

Radeći u Savetu za borbu protiv korupcije pomagao radnicima C marketa, Luke Beograd, Robne kuće Beograđanka, Veterinarskog Zavoda …. da ostvare svoja radna i svojinska prava koja su im bila uskraćena usvajanjem i koruptivnom primenom protivustavnog Zakonom o privatizaciji iz 2001. godine;

Autor mehanizma za borbu protiv korupicje na lokalnom nivou koji je deo mere 2.2.10.37 u Poglavlju 23, čime Srbija treba da dobije 145 tela sličnih Savetu za borbu protiv korupcije;

Autor preko 50 socioloskih istraživanja i autor online sistema za istraživanja Tvoj stav;

Rukovodilac monitoringa izveštavanja medija u izbornim i van izbornim periodima u BIRODI.

Ćlan UO i zakonski zastupnik BIRODI

Zamenik predsednika UO Asocijacije za istraživanje tržista i javnog mnjenja

Share this post


Pretraži