Umesto „medijskog ljaganja“ medija, tužilaštvo da ispita navode BIRN-a

Umesto „medijskog ljaganja“ medija, tužilaštvo da ispita navode BIRN-a

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) skreće pažnju javnosti da je slučaj Tamnava, odnosno njen tok i pravac još jednom potvrdio manjak pravne države oličenom u odsustvu reakcije Javnog tužilaštva kao jedinog relevatnog organa koje je trebalo da reaguje nakon objave teksta Balkanske istraživačke mreže (BIRN) o potencijalnim zloupotrebama i korupciji.

 

Podsećamo da je tužilaštvo, prema relevatnim izveštajima Evropske komisije i Saveta za borbu protiv korucije nedovoljno samostalno u svom postupanju, što je posebno bitno ako se ima u vidu da je jedna od ključnih preporuka i unapređenje „proaktivne istrage“ kao efektivnosti, nezavisnosti i integriteta tužilaštva.

 

Umesto očekivane reakcije tužilaštva suočeni smo sa „medijskim ljaganjem“ onih koji su ukazali na (moguće) zloupotrebe i kršenje zakona. Činjenica da su predvodnici „medijskog ljaganja“ najviši predstavnici izvrše vlasti dodatno spušta i ovako nizak „rejting“ Srbije kada je u pitanju vladavina prava i sloboda medija.

 

Posmatrano iz vizure unapređenja borbe protiv korupcije i promocije uzbunjivača, od premijera se očekivalo da pozove tužilaštvo da ispita slučaj. Umesto toga, on je svojim istupima doveo u pitanje da li oni koji ukazuju na potencijalnu korupciju imaju podršku premijera, odnosno Vlade. Naime, tamo gde se dovodi u pitanje integritet nekoga ko ukazuje na korupciju, a ne istražuje sama suština na koju se ukazuje, destimulativno deluje na ostale uzbunjivače i primenu Zakona o uzbunjivačima.

 

Zato Biro za društvena istraživanja još jednom poziva Republičko javno tužilaštvo  da reaguje kao jedini relevatni organ koji može da „završi“ ovaj slučaj. Pretvaranje ovog slučaja u medijski problem predstavljaće još jedan korak ka narušavanju integriteta borbe protiv korupcije i biti argument da je vladavina prava u Srbiji upitna, odnosno povod za „obračun“ sa medijima koje vlast ne kontroliše.

 

Činjenica je da ovaj slučaj nije niti prvi niti jedini da izvršna vlast koristi medije za „obračun“ sa onima koji su se usudili da ukažu na potencijalne nepravilnosti u „poslovima“ koji su od strane dela medija proglašeni za najvažnije. Nadamo se, ipak, da će ovaj slučaj poslužiti kao povod za udruživanje i umrežavanje medija, organizacija i novinara koji su svoju nezavisnost, integritet i profesionalnost dokazali i sačuvali i u ovakvim vremenima.

Share this post


Pretraži