Zelena studija

Zelena studija

ZELENA STUDIJA predstavlja prikaz stanja zelenog integriteta koji je baziran na konceptu “Zelenog gnezda integriteta”, a koji kao elemente ima:

  • Građane sa svojim pravima i obavezama, ali i potrebama, interesima i vrednostima
  • Institucije u kojima se ostvaruju prava i obaveze, odnosno potrebe i interesi, koje su (ne)posredno vezane za oblast zelenih vrednosti
  • Normative kojima se regulišu prava i obaveze koje su (ne)posredno vezane za oblast zelenih
    vrednosti
  • Asocijacije – formalna i neformalna udruženja aktera kroz koje članovi formulišu, artikulišu
    i zagovaraju i utiču na realizaciju svojih prava, obaveza, interese i vrednosti koje su (ne)posredno vezane za oblast zelenih vrednosti. Asocijacije mogu biti u formi grupe građana, udruženja građana, političkih partija, strukovna udruženja, sindikata
  • Životnu sredinu sastavljenu od resursa i njihovog stanja u kojoj građani ostvaruju svoje potrebe proizvodeći resurse za zadovoljavanje potreba/proizvode apstrakcijom iz prirode. Životna sredina može biti prirodna i tehnička.

 

Share this post


Pretraži