Author - Zoran

BIRODI: Savet REM pokazao da ispunjava želje vlasti, odnosno da ne sme ni da pomene, a kamoli da sankcioniše Pink!

Četvrti hitan sastanak Saveta REM, koji se desio nakon izjave predsednika Republike o prilozima na TV Pink u kojima je korišćena veštačka inteligencija je još jedan dokaz diskrecionog postupanje Saveta REM-a prilikom odlučivanja kojim će predmetima baviti. Za razliku od nepostupanja po prijavi podnetoj pre tri ipo meseca za kršenje člana...

Dalje...

Koalicija za integritet: Radna grupa za izradu Nacionalne antikorupcijske strategije ukinula lokalna antikorupcijska tela i planove!

Prema predlogu Akcionog plana za sprovođenje nove nacionalne antikorupcijske strategije, gradovi i opštine u Srbiji neće više biti u obavezi da formiraju nezavisna lokalna antikorupcijska tela. Na ovaj način Srbija će ostati bez fabrika integriteta, koje su plod potrebe da država zarobljenom korupcijom borbu protiv korupcije decentralizuje, odnono spustiti na nivou...

Dalje...

Koalicija za integritet: Netransparentna i neparticipativna javna rasprava o Nacionalnoj antikorupcijskoj strategiji – borba protiv borbe protiv korupcije

Кoalicija za integritet, koju čine tri organizacije civilnog društva Biro za društvena istraživanja BIRODI Beograd, Podrinjski antikorupcijski tim PAКT Loznica i Institut za istraživanje korupcije Кareja Pančevo, obaveštava javnost o sledećem: Ministarstvo pravde pokrenulo je javnu raspravu o Predlogu Nacionalne strategije za borbu protiv korcije u periodu od 2023. – 2028....

Dalje...

Saopštenje za javnost Кoalicije za integritet: JAVNA RASPARAVA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAКONA O SPREČAVANJU КORUPCIJE U LETNJE VREME

Кoalicija za integritet koju čine BIRODI, PAКT i Кareja traži da se javna rasprava pomeri za septembar! Obaveštavamo kako antikorupcijski tako i širu javnost u Srbiji, da je dana 1. avgusta 2023. godine, Odbor za pravni sistem i društvene organe doneo Zaključak kojim se određuje javna rasprava u vezi sa Nacrtom...

Dalje...

IZDVOJENO MIŠLjENjE SINIŠE JANKOVIĆA ČLANA RADNE GRUPE ZA IZRADU NACRTA NACIONALNE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE U SRBIJI ZA PERIOD 2023-2028. GODINE

Na osnovu čl. 8. i 10. Poslovnika o radu Radne grupe za izradu nacrta Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Srbiji za period 2023-2028. godine i pratećeg akcionog plana, kao član navedene Radne grupe javno saopštavam svoje izdvojeno mišljenje i lični stav koji se razlikuje od stavova ostalih članova...

Dalje...

Pismo javnosti Inicijative za javnost i integritet, koju čine Biro za drustvena istraživanja, Podrinski antikorupcijski tim i Institut za istraživanje korupcije – Kareja

Hitrim potpisom Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji predsednik Republike je legalizovao koruptivno nasleđa privatizacije na koje je prvo ukazao Savet za borbu protiv korupcije u svom Izveštaju o procesu i politici privatizacije. Savet je istakao da je proces privatizacije potpuno izdvojen iz strategije socijalnog razvoja, jer...

Dalje...

BIRODI: Tužilaštvo za organizovani kriminal formiralo predmet REM, sankcioisanje odgovornih u Savetu REM-a je prvi korak u njegovoj reformi!

Nakon što je BIRODI predao Izvestaja o radu REM-a Republičkom javnom tužilaštvu, ovo tužilaštvo je prosledilo Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal, koje je formiralo predmet KTR 344/23. Od Javnog tužilaštva za organizovani kriminal obavešteni smo da je imenovan javni tužilac, koji je počeo da postupa u ovom predmetu. BIRODI će svoj izveštaj...

Dalje...

REM dostavio BIRODI-u elaborate televizija sa nacionalnim pokrivanjem

Biro za društvena istraživanja - BIRODI se 5. maja sa zahtevom po slobodnom pristupu informacijama obratio Regulatornom telu za elektronske medije tražeći da mu se dostave elaborati i izveštaji o ispunjavanju elaborata od strane televizija sa nacionalnim pokrivanjem. Za razliku od izveštaja o ispunjenosti elaborata televizija sa nacionalnim pokrivanje u odgovoru...

Dalje...

BIRODI: Premijerka i predsednik Republike u medijima pozivaju na dijalog, a u stvarnosti ne dostavljaju ni zavodni broj dostavljenog BIRODI Izveštaja o radu REM-a!

Biro za društvena istraživanja je izradio i 24. maja 2023.  dostavio Izveštaj o radu REM-a kabinetu predsednice Vlade na e-mail adresu predsednikvlade@gov.rs i predsedništvu Republike na e-mail adresu predstavkegradjana@predsednik.rs. Pravni osnov za dostavljanje izveštaja predsedniku Republike su član 111 Ustava Republike Srbije i član 1 Zakona o predsedniku Republike. Razlog za dostavljanje...

Dalje...

BIRODI poziva učesnike protesta „Srbija protiv nasilja“ da Izvestaj o radu REM-a dostave predsedniku Republike!

Biro za društvena istraživanja je 24. maja na e-mail predsedništva Srbije predstavkegradjana@predsednik.rs dostavio je Izveštaj o radu REM-a. U izveštaju je izneta argumentacija za smenu članova Saveta REM-a bazirana na međunarodnim analizama, izveštajima REM-a i analizama čiji su autori domaći profesori univerziteta, stručnjaci i organizacije koje se bave temom medijske regulacije. I...

Dalje...
Pretraži