Author - Zoran

BIRODI : Skupština Grada Beograda da započne proces izrade antikorupcijskog plana i formiranja nezavisnog tela za borbi protiv korupcije sa čim kasni pet godina

Biro za društvena istraživanja poziva odbornike Skupštine Grada Beograda da na prvom narednom zasedanje donesu odluku o formiranju Radne grupe za izradu lokalnog antikorupcijskog plana Grada Beograda i tako ispune obavezu sa kojom kasne pet godine, a koje je obaveza po Akcionom planu za Poglavlje 23. Grad Beograd je je...

Dalje...

Biro za društvena istraživanja je sproveo metodološku analizu Izveštaja REM monitoringa parlamentarnih i predsedničkih izbora 2022. godine-a o izveštavanju pružalaca medijskih usluga tokom izborne kampanje 2022. godine i zaključio: REM je citiranjem članova 22 i 24 Zakona o elektronskim medijima potvrdio da je imao obavezu da sprovodi monitoring pružalaca...

Dalje...

BIRODI: Osuđujemo čin bilo kakvog etiketiranja bilo koga, tražimo da se vinovnici što pre otkriju i sankcionišu!

Biro za društvena istraživanja - BIRODI osuđuje bilo kakav čin verbalnog ili neverbalnog etiketiranja bilo koga učinjen od bilog koga. Pozivamo nadležne organe da odmah sprovedu istragu i otkriju ko je na zgradi u kojoj stanuje član Saveta REM, Milorad Vukašinović, crtao nacistički simbol i povezivao sa Regulatornim telom...

Dalje...

BIRODI: Novoizrabrani predsednik ili potpredsednici Narodne skupštine Srbije da se obrate Agenciji, Savetu, GRECO i Venecijanskoj komsiji i zatraže mišljenje da li su SNS poslanici u statusu zarobljenih

Nakon konstituisanja Narodne skupštine Republike Srbije, odnosno verifikacije mandata narodnih poslanika, stekli su se formalno pravni uslovi za kršenje člana 40 Zakona o sprečavanju korupcije, stav 2. Naime, kandidati za poslanike sa liste „Aleksandar Vučić – Zajedno možemo sve“, a koji su članovi Srpske napredne stranke, dobijanjem statusa narodnih poslanika...

Dalje...

BIRODI: Na osnovu kojeg normativnog akta je predsednik Republike Srbije i SNS-a predložio kandidata za predsednika Narodne skupštine?

Na jučerašnjoj konferenciji za štampu Srpske napredne stranke (SNS) na kojoj je govorio Nikola Selaković  saopšteno je da je predsednik Aleksandar Vučić, ne navodeći čega predsednik, predložio Dr Vladimira Orlića za kandidata predsednika Narodne skupštine Republike Srbije (NSRS). Polazeći od člana 1 Ustava Republike Srbije u kojem piše da je...

Dalje...

BIRODI: Agencija za sprečavanje korupcije spremna da pomogne Savetu REM-a u regulisanju potencijalnih sukoba interesa članova Saveta REM-a u procesu odlučivanja o dodeli nacionalnih frekvencija

Biro za društvena istraživanja se obratio javnosti i  Savetu Regulatorne agencije za elektronske medije (Savet REM-a) ukazujući na potrebu regulisanja eventualno postojećih i potencijalnih, odnosno budućih sukoba interesa članova Saveta REM-a i kandidata (televizijama i radio stanicama) za nacionalnu frekvenciji u procesu donošenja odluke o dodeli nacionalnih frekvencija pružaocima...

Dalje...

Analiza REM-ove analize serijala „Decenija vlasti“: Strah od legalizacije cenzure!

Nakon objave informacije da je Regulatorna agencija za medije (u daljem tekstu REM) izvršila analizu serijala Decenija vlasti, Biro za društvena istraživanja je preko svog zakonskog zastupnika, Zorana Gavrilovića, učesnika serijala, uputio zahtev za slobodan pristup informacijama REM-u u kojem je zatražio dva dokumenta. Prvi je bio opis metodologije...

Dalje...

Ekološko javno mnjenje Srbije

Polazna osnova projekta “Ekološko je zeleno” je hipoteza da se narušavanje životne sredine može vršiti sopstvenim ponašanjem, odnosno postupanjem, ali i svojim (ne)znanjem i stavovima, odnosno, da pored postupanja postoji ekološko javno mnjenje satkano od stavova prema fenomenima, elementima/akterima i procesima uključujući i narušavanje životne sredine. Istraživanje ekološkog javnog...

Dalje...
Pretraži