Author - Zoran

Saopštenje povodom monitoringa izveštavanja pružalaca medijskih usluga u Srbiji o prvom krugu predsedničkih izbora u Crnoj Gori

Biro za društvena istraživanja - BIRODI sproveo je monitoring izveštanja pružalaca medijskih usluga (PUM) u Srbiji o predsedničkim izborima u Crnoj Gori koji se održavaju 19. marta 2023. godine. Pravni osnov za sprovođenje ovog monitoringa su Zakon o elektronskim medijima, član 24 i Zakon o potvrđivanju Evropske konvencije o prekograničnoj televiziji....

Dalje...

BIRODI: Neistine i etikete u dokumentu na memorandumu i sa pečatom REM-a!

Nakon BIRODI inicijative da REM bude predvodnik u sprečavanju regionalnog prelivanja izbornih kampanja, iz država u kojima se izbori ne održavaju u države u kojima se izbori održavaju čime se zaobilazi izborno i medijsko zakonodavstvo što za posledicu ima urušavanje integriteta izbora, predsednica Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM), Olivera...

Dalje...

BIRODI: REM da uspostavi monitoring izveštavanja pružalaca medijskih usluga povodom predsedničkih izbora u Crnoj Gori!

Zalažući se za regionalni pristup u sprečavanju izbornih nepravilnosti i jačanja integriteta izborih procesa, Biro za društvena istraživanja - BIRODI poziva Regulatorno telo za elektronske medije (REM) da skladno članu 24 Zakona o elektronskim medijima u poslednjoj nedelji kampanje za predsedničke izbore u Republici Crnoj Gori i izvesnom drugom krugu...

Dalje...

BIRODI: RTS vrši (auto)cenzuru! RTS da vrati tekstove na internet sajt RTS-a čiji su autori Ivan Radovanović i Zoran Gavrilović! Odgovor RTS-a: Teksovi postoje, u pitanju je tehnički problem, pretraga mora da se radi na ćirilicom!

Uvidom na adrese stranica РТС :: Друштво (rts.rs) Ivan Radovanović: Apsolutni tumač РТС :: Друштво (rts.rs) РТС :: Друштво (rts.rs) Gavrilović: Ivan Radovanović proizvodi neprijatelja kroz etiketiranje i iznošenje neistina РТС :: Друштво (rts.rs) Gavrilović: Zekić i Radovanović me etiketiraju kao bolesnika, jer koristim svoja ustavna i profesionala prava može se utvrditi da je...

Dalje...

BIRODI: Bujošević i Radovanović nisu bili na koncertu Roling Stonsa o trošku RTS-a, Radovanović prekšio Zakon o uzbunjivačima!

Zoran Gavrilovićn kao ovlašćeni zastupnik Biro za društvena istraživanja dobio je odgovor RTS-a nakon što je poslao na proveru informacije po zahtevu o slobodnom pristupu informacijam, koje je dobio u anonimnoj i ispostaviće se neistinitoj prijavi, koju je po svom potonjem priznanju u kolumni u Informeru priznao Ivan Radovanović član...

Dalje...

BIRODI: Narodna skupština Srbije izabrala „zarobljenog“ direktora Agencije za sprečavanje korupcije!

Na današnjem zasedanju Narodna skupština Republike Srbije je izabrala od nje zavisnog direktora Agencije za sprečavanje korupcije kako to definiše član 40. Zakona o sprečavanju korupcije stav 2 koji glasi: Javni funkcioner ne sme biti zavisan od lica koja bi mogla da utiču na njegovu nepristrasnost, niti da koristi javnu funkciju...

Dalje...

Narodna banka Srbije i v.d. direktor Agencije za sprečavanje korupcije narušili integritet izbora direktora za Agencije sprečavanje!

Narodna banka Srbije i v.d direktor Agencije za sprečavanje korupcije potpisivanjem "Sporazuma o saradnji u cilju elektronske razmene podataka iz registra podataka koje vodi Narodna banka" su dodatno urušili integritet izbora direktora Agencije za sprečavanje korupcije. Navedenim potpisivanjem sporazuma, čije potpisivanje je pseudo događaj, jer za njim ne postoji vremenska i...

Dalje...

BIRODI: Pozivamo narodne poslanike da neizaberu direktora Agencije za sprečavanje korupcije! Time bi se stvorili uslovi za organizovanje transparentnog konkursa tokom kojeg se neće kršiti zakon i dovoditi u pitanje integritet budućeg direktora

Polazeći od BIRODI antikorupcijske formule prema kojoj za efikasnu borbu protiv korupcije su potrebni: integritet (institucionalni, profesionalnin i građanski), resursi (adekvatni zakonu, stručni i motivisan kadrovi, potrebne finansije i efikasna organizacija) i uticaj oličen u rezultatima u borbi protiv korupcije, a na osnovu koje je napravljen model "LAF Niš" čija...

Dalje...
ZGavrilovic

Zoran Gavrilovic: Olivera Zekić i Ivan Radovanović me etiketiraju kao bolesnika, jer koristim svoja ustavna i profesionala prava! REM, Lekarska komora Srbije i Društvo psihologa da se izjasne.

Olivera Zekić, predsednica Saveta REM-a i Ivan Radovanović član Upravnog odbora stranačke fondacije Srpske napredne stranke, Fondacija za srpski narod i državu, stručni konsultatn firme International communications partners i komulnista dnevnih novina Infomer u svojim autorskim tekstovima, koji su objavljeni u Informeru (Zekić jedan, Radovanović dva) i na sajtu RTS...

Dalje...

Odgovor na tekst Ivana Radovanovića na sajtu RTS-a!

Obraćam se povodom teksta autora Ivana Radovanovića objavljenog na sajtu RTS-a. Na početku valja upoznati javnost sa činjenicom da je Ivan Radovanović, 16. septembra 2022. godine, na moj mejl i Viber, kako je sam kasnije napisao, predstavljajući se kao zaposlena osoba u finansijskom odeljenju RTS-a, dostavio informaciju da su on i...

Dalje...
Pretraži