BIRODI: Agencija za sprečavanje korupcije legalizovala funkcionersku kampanju postupajući suprotno preporukama ODIHR-a!

BIRODI: Agencija za sprečavanje korupcije legalizovala funkcionersku kampanju postupajući suprotno preporukama ODIHR-a!

Agencija za sprečavanje korupcije obavestila je Biro za društvena istraživanja povodom prijave kršenja člana 50 Zakona o sprečavanju korupcije od strane predsednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića, koji je tokom obraćanja novinarima nakon javnog događaja, njegovog obilaska novonabavljenih sredstava naoružanja na aerodromu „Pukovnik pilot Milenko Pavlović“ 23.11. 2023. godine, sa pozicije predsednika Republike Srbije govorio u vreme izborne kampanje o strankama opozicije i njihovim liderima.
U obrazloženju svoje odluke da predsednik nije prekršio član 50 Zakona o sprečavanju korupcije Agencija za sprečavanje korupcije je navela da je obraćanje predsednika Republike izvršeno na konferenciji za medije koja je održana nakon završetka javnog događaja.
Ovakvim tumačenjem Agencija za sprečavanje korupcije je u pravnu praksu uvela tumačenje da konferencije za medije javnih funkcionera, a predsednik Republike Srbije to
jeste po članu 2 Zakona o sprečavanju korupcije, nisu javni događaji, čime je otvorena mogućnost da javni funkcioneri posle javnih događaja koriste svoje javne funkcije za promociju svoje stranka, odnosno kritikovanje oponenata. Bitno je naglasiti da su novinari tokom konferencije predsednika Vučića pri postavljanju pitanje oslovljavali sa predsedniče, a ne članom SNS-a ili građaninom.
Ovakvom tumačenje Agencije za sprečavanje korupcije je suprotno preporukama posmatračke misije Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) koja je ukalaza na potrebu razdvajanja javnih i partijskih funkcija u izbornoj kampanji, potencirajući primer predsednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića, a ukazujući na tačku 5.4. OSCE Deklaracije iz Kopenhagena iz 1990. godine i član 111 Ustava Republike Srbije.
Konferencije za medije su javni događaji organizovani od javnih institucija i javnih funkcionera na kojima javni funkcioneri imaju pravo i obavezu na da govore i odgovore samo na pitanje i teme koje su deo njihovih Ustavom i zakonom definisanih nadležnosti. Agencija za sprečavanje korupcije je ovakvim tumačenjem faktički našla rešenje za funkcionersku kampanju tako što ona sada legalizovana.

Odgovor Agencije za sprečavanje korupcije

Share this post


Pretraži