Borba protiv korupcije u Srbiji: Uloga političkih institucija

Borba protiv korupcije u Srbiji: Uloga političkih institucija

Na svom putu ka uspostavljanju demokratskog društva i pravne države, Srbija je uložila mnoge napore. Jedan od njih je svakako i borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. Zahvaljujući dosadašnjim merama Vlade Republike Srbije kao i aktivnostima drugih državnih organa, Srbija pokazuje da je značajno smanjila tolerantnost prema korupciji u svakom segmentu javnog života.

 

Upravo u ovom kontekstu i sa istim ciljem, nemačka Fondacija Konrad Adenauer, predstavništvo u Beogradu (KAS) i Biro za društvena istraživanja (BIRODI), sprovode projekat „Borba protiv korupcije u Srbiji: Uloga političkih institucija“, koji bi mogao da posluži kao jedan od važnih instrumenata za borbu protiv korupcije, planiranu od strane aktuelne Vlade Republike Srbije.

 

U tom svetlu, KAS i BIRODI pripremili su ankete, intervjue i otvorene diskusije koje želimo da sprovodemo sa predstavnicima političkih stranaka, a sa ciljem da zabeležimo iskustva političkih stranaka u njihovom delovanju i organizovanju, kao i antikorupcijske mere i mehanizme koje primenjuju u svom funkcionisanju.  Našim Istraživanjem biće obuhvaćeni i predstavnici državnih organa, nezavisnih regulatornih tela, kao i drugi relevantni akteri koji će izneti svoje viđenje o stanju integriteta političkih stranaka u Srbiji.

 

Ovim putem Vas pozivamo da kao predstavnik političke partije učestvujete u online istraživanju, popunjavanjem online-upitnika,  dostupnog na istraživačkom online servisu „Tvoj Stav“: http://www.tvojstav.com/input/ta0z5ueuXYmkTEfRIPjY

 

Na osnovu dobijenih rezultata, BIRODI i KAS će definisati modele za unapređivanje integriteta političkih stranaka, kao i preporuke za izmenu normativnog okvira u ovoj oblasti.

 

Unapred Vam se zahvaljujemo na Vašem učestvovanju u ovom projektu, naročito imajući u vidu koliki je značaj integriteta političkih stranaka za proces demokratizacije i stvaranja odgovornog društva.

Share this post


Pretraži