BIRODI: Alo, Dnevnik i Informer na nepotpun i etiketirajući način prenali rezultate monitoringa BIRODI o izveštavanju N1 i istovetnim sadržajima ponovo otvorili temu narušavanja medijskog pluralizma!

BIRODI: Alo, Dnevnik i Informer na nepotpun i etiketirajući način prenali rezultate monitoringa BIRODI o izveštavanju N1 i istovetnim sadržajima ponovo otvorili temu narušavanja medijskog pluralizma!

Biro za društvena istraživanja saopštava da su online portali dnevnih novina Alo, Informer i Dnevnik na nepotpun način uz etiketiranje BIRODI prenelii rezultate monitoringa izveštavanja dnevnika na N1.
Naime, u tri online izdanja dnevnih novina objavljeni su rezultati BIRODI monitoringa izveštavanja samo dnevnika N1 na nivou procenata negativnog i pozitivnog predstavljanja Aleksadra Vučića kao predsednika Republike, a nisu neutralnog predstavljanje. Čitaoci ova tri lista su bili uskraćeni za informaciju da je istraživanje vršeno na nivou centralnih informativnih emisija.
Takođe, umesto da objave tačan podatak o procentu negativnog vremena (59,9%), u tri navedena medija ovaj procenat je zaokružen na 60% to se tumači u negativnom kontekstu u samom naslovu i tekstu.

Inače, predstavljeni nalaz pokazuje da je predsednik Republike u dnevniku N1 predstavljen na gornjoj granici prihvatljiovosti negativnog izveštavanja u čijoj osnovi je kritički/preispitujući pristup N1 uz izraziti izostanak (samo)promocije i (samo)pohvale, jer je Vučić predstavljen sa samo 0,5% pozitivnog vremena.
Visok procenat negativnog tona izveštavanja o predsedniku Republike kao javnom funkcioneru je u skladu sa Deklaracijom o o slobodama u političkoj debati. “Ovaj dokument nedvosmisleno stavlja do znanja da nosioci javnih funkcija ili pretendenati na njih nisu u procesu javnog komuniciranja više zaštićeni od ostalih građanam već naprotiv, zbog sopstvenog opredeljenja da apliciraju za javne funkcije koje donose statuse, privilegije i veći uticaj, oni su više izloženi pogledima, kritici, satiri, što je potpuno legitimno (citat iz „Mali bukvar demokratije“, Rade Veljanovski, dnevni list Danas uz podršku Misije OSCE-a u Srbiji).
Iz ove vizure predstavljanje predsednika Republike sa samo, kako se to u tekstu navodi, mizernih 0,5% pozitivnog vremena je donja granica prihvatljivog pozitivnog izveštavanja, jer N1 dominanto kritički neutralnm izveštavanjem u svom dnevniku pravi balans u odnosu na  izveštavanje  televizija sa nacionalnim pokrivanjem u kojima je predsednik Republike predstavljen preko 90% pozitivnog vremena, čime se stvara medijski divezitet na nivou posmatrnih dnevnika.
U tri priloga na tri online izdanja je izostavljen podatak da je predsednik Vučič u dnevnicima N1 predstavljen sa 39,6% neutralnog vremena. Za integritet izveštavanja N1
jako je bitno imati na umu ovaj podatak jer on govori da je predsednik Vučič da je on ili oni koji su govorili o njemu koristili neupitne i činjenične podatke.
Izveštavanje N1 o opoziciji predstavlja primer visoko propozitivnog izveštavanja. Iz vizure Deklaracijom o o slobodama u političkoj debati, ali i domaćeg zakonodavstva postoji potreba da N1 ovako visok procenat pozitivnog izveštavanja o strankama opozije smanji što povećanjem diverziteta gostiju, uvođenjem novih izvora i postupanjem novinara kada su u pitanju prilozi o opoziciji na način da budu dodatno analitičniji i kritičniji. Promeni tonaliteta izveštavanja o opoziciji na N1 bi od koristi bilo da rukovodstva SNS prekine praksu kršenja člana 51 Ustava Srbije i omogući gostovanje i neselektivno davanje intervjua novinarima N1, čime bi porastao procenat neutralnog i negativnog izveštavanja o strankama opozicije.
Istovetna preporuka se odnosi na televizije sa nacionalnim pokrivanjem čijim dnevnicima je opozicija predstavljena sa preko 90% negativnog vremena, što je delimično posledica činjenice da deo stranka opozicije odbija da bude gost na televizijama na kojima su u prošlosti bili predmet izrazito negativnog izveštavanja.
Činjenica da je medijski sadržaj u kojem se objavljuju i tumače rezultati BIRODI monitoringa u najmanje tri medija skoro istovetnog sadržaja u delu naslova, podnaslova i sadržaja teksta, to dovodi u pitanje medijski pluralizam na nivou ovih medija, i zahteva reakciju Ministarstva za informisanje i telekomunikacije shodno članu 55.
I ovog puta isti mediji su BIRODI kao aktera etiketirali i nisu mu dali mogućnosti da to demantuje, odnosno da da svoje tumačenje rezultata monitoringa, koji su ovom prilikom predstavljeni, koji za BIRODI nisu novost, a i u skladu su sa nalazima Posmatračke misije ODIHR-a i nalazima REM u delu N1 za period kampanje iz 2023.

 

Share this post


Pretraži