BIRODI: Premijerka i predsednik Republike u medijima pozivaju na dijalog, a u stvarnosti ne dostavljaju ni zavodni broj dostavljenog BIRODI Izveštaja o radu REM-a!

BIRODI: Premijerka i predsednik Republike u medijima pozivaju na dijalog, a u stvarnosti ne dostavljaju ni zavodni broj dostavljenog BIRODI Izveštaja o radu REM-a!

Biro za društvena istraživanja je izradio i 24. maja 2023.  dostavio Izveštaj o radu REM-a kabinetu predsednice Vlade na e-mail adresu predsednikvlade@gov.rs i predsedništvu Republike na e-mail adresu predstavkegradjana@predsednik.rs.
Pravni osnov za dostavljanje izveštaja predsedniku Republike su član 111 Ustava Republike Srbije i član 1 Zakona o predsedniku Republike. Razlog za dostavljanje premijerki Srbije je činjenica da je ona potpisala odluku Vlada Republike Srbije o usvajanju Medijske strategije kojom se predviđa usvajanje novog Zakona o elektronskim medijima čime se stiču uslovi da bude izabran novi sastav Savet REM-a u skladu sa procedurom koja predviđa depolitizaciju, tj. isključivanje državnih organa kao zakonskih predlagača. U izveštaju je ukazano na kršenje zakona od strane Saveta REM-a, odnosno izostanak ili diskreciona primena zakona i pravnilnika za koje je REM nadležan, odnosno da Savet REM-a ne sankcioniše sam govorom mržnje i etiketiranja učinjenih od strane predsednice Saveta REM-a. U izveštaju su navedeni nalazi međunarodnih eksperata (UN), EU, ODIHR-a, ali i nalazi domaćih stručnjaka i rezultati BIRODI monitoringa, koji ukazuju na propuste i posledice (ne)postupanja REM-a. Izneti nalazi ukazuje da su se stekli uslovi za smenu članova Saveta REM-a u skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o elektronskim medijima, jer Savet REM-a ne ostvaruje svoju funkciju definisanu Zakonom o elektronskim medijima član 5, što za posledicu ima uskraćivanje Ustavom Srbije garantovano pravo na potpuno, objektivno, blagovremeno
i istinito informmisanje.

Izveštaj o radu REM-a je i dostavljen Zaštitniku građana (nije dobijen zavodni broj), Ministarstvo za telekomuniikacije i informisanje (nije dobijen zavodni broj), Agenciji za sprečavanje korupcije (nije dobijen zavodni broj) i Savet za borbu protiv korupcije Vlade Republike Srbije (dobijen zavodni broj).
Najbržu rekaciju smo dobili od strane Republičkog javnog tužilaštva koje je nas je obavestilo da je BIRODI Izveštaj o radu REM-a prosledilo Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal odlukom.

BIRODI će Izveštaj o radu REM-a dostaviti i Delegaciji EU u Srbiji, Misiji OSCE-a u Srbiji, Savetu Evrope, Venecijanskoj komisiji i ODHIRU, odnosno Evropskoj platformi regulatornih tela.

Share this post


Pretraži