BIRODI: Ministarstvo za informisanje i telekomunikacije preuzelo posao REM-a!

BIRODI: Ministarstvo za informisanje i telekomunikacije preuzelo posao REM-a!

Pokretanjem postupka protiv televizije KTV iz Zrenjanina, a u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima prema član 144, koji reguliše inspekcijski nadzor nad primenom ovog zakona, Ministarstvo za informisanje i telekomunikacije je učinilo lošu praksu koja dovodi u pitanje rad i nadležnost Regulatornog tela za elektronske medije.

Naime, REM prema Zakonu o elektronskim medijima je zaduženo da prema članu 7 stav 9 da „sprovodi kontrolu i nadzor nad radom pružalaca medijskih usluga i stara se o doslednoj primeni odredaba ovog zakona“.
Diskrecionim postupanjem ministarstvo je u prakdu uvelo mogućnosti dualnog odlučivanja jednoj te istoj stvari, gde će o jednoj te istoj stvari da odlučuju i REM kao regulatorno telo, ali i ministarstvo kao deo izvršne vlasti.
Pozivamo ministarstvo da slučaj KTV televizije dostavi REM-u prijavu i zatražu da utvrdi da li je došlo do kršenja zakona i pratećih pravilnika od strane pružaoca usluge KTV iz Zrenjanina.

Share this post


Pretraži