Dodela priznanja borcima protiv korupcije u Kragujevcu

Dodela priznanja borcima protiv korupcije u Kragujevcu

Biro za društvena istraživanja sa zadovoljstvom konstatuje da je proces uspostavljanja sistema za borbu protiv korupcije u Kragujevcu ušao u novu etapu dodelom godišnjeg priznanja za borbu protiv korupcije dvojici građana Kragujevca – Prof. Dr Nebojši Arsenijeviću, direktoru Kliničkog centra u Kragujevcu i Draganu Pavloviću, direktoru OŠ „Milutin i Draginja Todorović“ koji su, prema mišljenju aktuelnih članova Lokalnog antikorupcijskog foruma (LAF) u Kragujevcu zaslužili epitet boraca protiv korupcije.

 

Koristimo ovu priliku da naglasimo da je Kragujevac bio među prvim gradovima koji je u partnerstvu sa Birom za društvena istraživanja započeo proces izgradnje borbe protiv korupcije na nivou gradova, sa Zrenjaninom, Nišom i Požegom još 2010 godine.

 

Za razliku od Niša, gde je LAF faktički – funkcionalno ukinut i gde je u toku izbor članova LAF-a, Zrenjanina gde je LAF silom uzurpiran od strane vladajuće Skupštinske većine i Požege gde je LAF trenutno nefunkcionalan, izazovi sa kojim smo se sreli u u Kragujevcu su bili plod samog ambijenta. Nenaviknuti na proces gradnje autonomnih (kontrolnih) tela na lokalnom nivou, suočili smo se sa pasivnim odnosom civilnog društva i medija, što je uslovilo da  sastav LAF-a u značajnoj meri bude sastavljen sastavljen od predstavnika lokalne vlasti. To je stvorilo sumnjičavost i rezervu dela javnosti, što je rezultiralo da se na dva konkursa za Priznanje za borbu protiv korupcije javi veoma mali broj kanditata za godišnje priznanje, koje je trebalo da bude garant nezavisnosti LAF-a kao kontrolnog tela. Nespretno sproveden konkurs za izbor člana LAF-a, dodatno je otvorio sumnje u spremnost za uspostavljanje sistema za borbu protiv korupcije u Kragujevcu.

 

Ovome treba dodati i slučaj Bojana Stojadinovića, člana LAF-a u Kragujevcu, kome nije dozvoljeno da napusti zemlju iako nije imao sudsku zabranu niti mu je oduzet pasoš, dok ni do danas nema ishoda istrage koja se u policiji protiv njega vodi.

 

Biro za društvena istraživanja je u svim ovim slučajevima insistirao na poštovanju procedure koja je definisana Lokalnim planom za borbu protiv korupcije Grada Kragujevca, svestan činjenice da je inicirao proces u društvu koje ima sistemsku korupciju i gde borba protiv korupcije nije društveno poželjno ponašanje, te da su „dečije bolesti“ normalne, bez čijeg odboljevanja nema napredovanja ka društvu u kojem će korupcije biti incident, a borba protiv korupcije sistem i izbor svakog građanina.

 

U prilog tome govori činjenica da smo, koristeći sva iskustva Kragujevca i još deset gradova u kojima je Biro za društvena istraživanja inicirao stvaranje lokalnog sistema za borbu protiv korupcije, formulisali predlog kojim su lokalni planovi za borbu protiv korupcije postali sastavni deo Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog planu za njeno sprovođenje kojim je predviđeni da se izbor članova LAF zasniva na integritetu o dokazivom doprinosu borbi protiv korupcije.

 

Želimo da verujemo da u Kragujevcu ima više od dva građanina koji su svojim delom doprineli borbi protiv korupcije. Imajući to u vidu Biro za društvena istraživanja je predložio, a LAF usvojio da se do narednog konkursa u LAF imenuju u funkciji posmatrača predstavnici organizacija civilvnog društva i medija. Posmatrači bi bili izabrani u participativnoj proceduri, koju je Biro za društvena istraživanja primenio u postupku „oživljavanja“ LAF-a u Nišu. Čitav proces bi nadgledala Agencija za borbu protiv korupcije.

 

Koristimo priliku da ukažemo da je prvi rezultat primene Lokalnog plana za borbu protiv korupcije portal www.cistapolitika.rs gde je moguće pratiti i analizirati javne nabavke, sponzorstva i donacije koje se realizuju u Kragujevcu čime se preventivno deluje na sekundarno finansiranje političkih partija i čime je tužiocima u okviru proaktivnog pristupa biti omogućeno da lakše identifikuju slučajeve kršenje zakona.

 

Share this post


Pretraži