BIRODI: Posle Agencije za sprečavanje korupcije i REM se pravi da ne razume šta treba da uradi po BIRODI zahtevu!

BIRODI: Posle Agencije za sprečavanje korupcije i REM se pravi da ne razume šta treba da uradi po BIRODI zahtevu!

Nakon Agencije za sprečavanje korucije, koja nije razumela da je zahtev BIRODI-a bio da utvrdi da li su poslanici liste Srpske napredne stranke u zavisnom položaju u odnosu na predsednika Republike, već su to utvrđivali za predsednika, odnosno da li protiv njega treba da se vodi postupak, juče smo od Regulatornog tela za elektronske medije (REM) u dokumentu koji je nepotpisan i pečata obavešteni da ne možemo da dobijemo podatke  o monitoringu pružalaca medijskih usluga u mašnski čitljivom formatu, iako postoji rešenje Poverenika za informacije od javnog značaja prema kojem REM dužan da BIRODI kao podnosiocu zahteva dostavi podatke u mašinski čitljovom formatu, ako su nastali kao plod rada organa na koje se primenjuje Zakon o slobodnom pristupu infromacijama od javnog značaja su informacije od javnog značaja.
Umesto da REM postupi u skladu sa rešenjem Poverenika u najnovijem obraćanju REM-a BIRODI-u kao obrazloženje navodi za nedostavljanje podataka u mašinski čitljivom formatu se navodi:
– Da program kojim se REM služi da prikuplja i obrađuje podatke je u vlasništvu firme Informatika;
– Da pregledanje traženih podataka nije moguće bez izrade adekvantnog programa
– Da pravo korišćenja programa ima samo REM, jer je to pravo stekao ugovorom sa preduzećem Informatika, koje je vlasnik programa, a da BIRODI nema ugovor sa REMom i Informatikom kao vlasnikom programa
– Da ni pravno, a ni faktički REM ne može da dostavi baza podataka kako je BIRODI tražio.

I ovoga puta kao pre skoro sedam godina tražimo podatke u mašinski čitljivom formatu, a ne bazu ili program. BIRODI nije tražio da se dostavi program već podaci u mašinski čitljivom formatu kako bi mogli da se obrade. Inače, „Informatika“ a.d. ne može biti vlasnik traženih podataka, jer su to podaci koji su nastali u procesu rada državnog organa.

Kao što se jasno vidi javna nabavka programa za redovan monitoring i programa za politički monitoring je spovedena kako bi REM mogao da lakše obradi podatke za svoje potrebe. Iz mišljenja Uprave proizlazi da je „Informatika“ a.d. vlasnik jedinstvenog koda, a ne podataka. Zbog toga je REM morao da omogući dostupnost podataka u formatu koji mogu koristiti i drugi kako bi se zadovoljio osnovni princip rada medija, a to je javnost.

Dobijen odgovor od REMa otvara pitanje zakonitosti ugovora REM i Informatike, jer nijedan ugovor između dva pravna lica ne može da suspenduju primenu prava i obaveza zakon koji reguliše neku oblast kao sto je u u ovom slučaju Zakon o slobodnom pristupu informacijama.

Pozivamo REM da ispuni svoju zakonsku obavezu koja je definisana rešenjem Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka i podatke iz svojih monitoringa od 2o12. godine postavi na platformu otvorenih podataka Vlade Republike Srbije (https://data.gov.rs/sr/) gde će te podatke moći da preuzeme bilo ko pa i istraživači Biro za društvena istraživanja.

Iz svega navedenog možemo da zaključimo da je ovakvo ponašanje REM-a plod njegove nespremnosti da poštuje pravni sistem Srbije, odnosno da u REM-u svesni da za kršenje zakona neće biti sankcionisani što ih čini zarobljenom institucijom koja je nije u funkciji javnosti.

Share this post


Pretraži