„Gradovi protiv kumulacije funkcija“ – LAF Niš anketira 550 niških funkcionera

„Gradovi protiv kumulacije funkcija“ – LAF Niš anketira 550 niških funkcionera

Lokalni antikorupcijski forum Niš i Biro za društvena istraživanja iz Beograda realizuju projekat „Gradovi protiv kumulacije funkcija“, koji je izabran na konkursu Agencije za borbu protiv korupcije.

 

Na adrese oko 550 funkcionera poslati su anketni upitnici u elektronskoj formi koji, pored ostalog, sadrže pitanja o tome koliko svako od njih ima funkcija, ovlašćenja, poslova, zarada i drugih prihoda, kao i kolikom imovinom raspolaže.

 

Deo funkcionera već je odgovorio, deo još nije, a rok za slanje odgovora ističe u ponedeljak 10. novembra.

 

Ovakvo istraživanje deo je projekta čiji je cilj ukazivanje na razmere i efekte kumulacije javnih i drugih funkcija, što otvara prostor za koruptivno delovanje, sukob interesa i neefikasnost u radu funkcionera.

 

Izvor: http://www.dijalog.net/laf-nis-anketira-550-niskih-funkcionera/ 

Share this post


Pretraži