Mogu li partije protiv korupcije?

Mogu li partije protiv korupcije?

Političke partije u Srbiji ili nemaju mehanizme i procedure za borbu protiv korupcije ili su one neefektivne, poručili su učesnici okruglog stola „Borba protiv korupcije u Srbiji – uloga političkih institucija“.

 

To su zaključi istraživanja Biroa za društvena istraživanja (BIRODI) u drugoj polovini ove godine, a u kojem je učestvovalo 15 stranaka, među kojima su SNS, DS, SPS, LDP, DSS, SVM, DHSS, SDS, Nova stranka…

 

Učesnici skupa su naglasili i da su promene unutar političkih partija neophodne, kako bi društvo moglo da krene napred. Partije su, istaknuto je, upravo jedan od glavnih kamena temeljaca korupcije u našoj zemlji, te je neophodno unaprediti koncept integriteta političkih partija.

 

Najveći broj stranaka u Srbiji u visokoj je izloženosti korupciji, a istraživanjem BIRODI, kako je navedeno, „skenirani“ su modeli stranaka koje su u tom riziku.

 

Takve stranke, između ostalog, imaju dominantnog lidera, lojalnu oligarhiju, ali i princip „vlast odozgo, potčinjenost odozdo“.

 

Njih karakteriše nizak stepen transparentnosti ka unutrašnjosti stranke i javnosti, ali i odsustvo efektivnih mehanizama „polaganja računa“ i sankcionisanja onih koji krše partijske ili državne zakone.

 

Rukovodilac antikorupcijskih programa u nevladinoj organizaciji BIRODI Zoran Gavrilović, kazao je da u programima političkih stranaka može da se vidi koliko su oni raspoloženi protiv korupcije.

 

Ističe i da, iako u strankama jesu za borbu protiv korupcije, u njima, dodaje, često postoji strah od promena.

 

Kaže i da za borbu protiv korupcije nije dovoljno samo doneti zakone, hapsiti i sprovoditi represivne mere.

 

„I pored toga što smo napravili antikorupcijska tela i dalje imamo sistemsku korupciju“, ukazao je Gavrilović.

 

Programska asistentkinja u BIRODI Jelena Milunović, analizirajući programe pet političkih stranaka u Srbiji, koje je urađeno 2013. godine, kazala je da samo SNS i DS imaju organe koji su namenjeni za borbu protiv korupcije.

 

„SNS ima Savet za borbu protiv korupcije, a DS Etički odbor koji vrši nadzor nad radom svih stranačkih funkcionera“, poručila je ona.

 

Istraživanje integriteta političkih stranaka oslonjeno je na mini analizu sadržaja programa i statuta partija iz 2013. godine u tada pet vodećih – SNS, DS, DSS, SPS i LDP.

Na skupu je istaknuto je i daje ovogodišnje istraživanje samo potvrdilo nalaze istraživanja iz 2013. godine.

 

Izvor: http://www.rtv.rs/sr_lat/politika/mogu-li-partije-protiv-korupcije_545209.html

Share this post


Pretraži