Reagovanje na izjavu ambasadora SAD u Srbiji povodom stanja u medijima

Reagovanje na izjavu ambasadora SAD u Srbiji povodom stanja u medijima

Biro za društvena istraživanja, na osnovu uvida u prenetu izjavu Ambasadora SAD u Srbiji Majkla Kirbija o stanju medija u Srbiji smatra da je ista neutemeljena i da ne doprinosi razvoju istraživačkog i nezavisnog novinarstva, posebno ako se ima u vidu da je data u vreme predizborne kampanje.

 

U izjavi koja je u nekoliko štampanih medija preneta ambasador Kirbi je ocenio da u medijima u Srbiji „nije toliko loša kao što neki pričaju, mada ni toliko dobra koliko treba“. Ova izjava, kojom se na relativan način, bez jasnih pokazatelja ocenjuje stanje medija u Srbiji odudara od više od nalaza iz Izveštaja Saveta za borbu protiv korupcije, ali i rezultata monitoringa medija koje sprovodi BIRODI, a u kojima je konstatnovano da su mediji pre svega informativni, bez istraživačkog i analitičkog pristupa, tj da umesto njega imamo senzacionalizam, promociju i niži stepen integriteta koji se ogleda u kršenju pretpostavke nevinosti, nepotpisivanju tekstova i prevelike zastupljenosti neimenovanih izvora.

 

Posebno brine mogućnost da se na različite načine tumači deo izjave ambasadora Kirbija koji smo zabeležili u medijima, „Ako imam medijsku kompaniju, a moj glavni oglašavač ima proizvod za koji mi moj novinar kaže da je otrovan za čitaoce, da li ću o tome napisati članak i izgubiti klijenta koji mi obezbeđuje trećinu prihoda?“. Izjava može da bude tumačena kao podrška zarobljavanju medija i pretvaranju u sredstvo marketinga i propagande, a ne na način da javnost kroz istraživačko i analitičko novinarstvo kroz medije dobije mehanizam kontrole javnog i privatnog sektora. Obavljanjem kontrolne funkcije mediji smanjuju zavisnost od oglašivača i povećavaju svoj integritet.

 

Preuzmite saopštenje: Reagovanje na izjavu Ambasadora SAD povodom situacije u medijima

Share this post


Pretraži