Tamarin zlatni standard RTS-a!

Tamarin zlatni standard RTS-a!

Twiter je mesto gde se oglašavam, ali i samoinformišem, jer u medijima koji izveštavaju na mom maternjem jeziku postoji disbalans. Taj disbalan je plod činjenice da na TV sa nacionalnim pokrivenošču najčešće nema druge strane. Teme i događaji nisu relevantni, dok u medijima koji su na kablu, predstavni vlast ne želi da dodje, tako da su i oni u sav trud uskraćeni za stranu vlasti.
Tako su socijalne mreže postale moj izvor samoinformisanja, tj. korektivni infomativni izvor, a vremenom i alat za tesitranje (ne)postojanja javnosti metodom „posmatranje sa učestvovanjem tako što izbacujem objave rezultata BIRODI monitoringa medija.
Jedne večeri sam objavio tvit u kojem sam izneo (neverovatan) podatak. RTS-u za dve decenije postojanja Saveta za borbu protiv korupcije nije imao nijednu emisiju gde su tema bili izveštaji Saveta, makar čuvena 24 slučaja u narodu poznata kao 24 privatizacije, koji su imali veliki uticaj na političko-izborna dešavanja 2012. godine.
O sudbini preispitivanja ovih slučaja, koji se desio po nalogu EU, pisao je i magistar političkih nauka, Siniša Janković, penzionisani pripadnik MUP-a, koji je bio deo tima koji je radio na ispitivanju 24 slučaja. Njegova svedočenje opisana u knjizi „Lice u lice sa političkom korupcijom“, napisana su pitkim i lako čitljivim jezikom. Međutim, još uvek nisu našla put do javnog servisa.
Jedna od prvi, ako ne i priva rekacija je stigla od novinarke RTS-a, Tamare Tankosić.  Tamara mi je odgovorila da je nedavno imala prilog sa članicnom Saveta, Jelisavetom Vasilić. Potvrdih da je to pohvalno, ali da je moja teza bila da nije bilo nijedne emisije na temu Savetovih izveštaja.
To je inače bio prvi kontakt jednog novinara informatovnog programa  RTS-a samnom od 2012. godine, ako se ne računaju gostovanja na Radio Beogradu kod Zorke Đukanović ili kada sam sa bivšim izvršnim direktorom BIRODI-a sedeo sa Zoranom Stanojevićem u „Malom princu“ i kada nam je rečeno da će rezultati BIRODI media monitoringa biti na RTS kada budemo imali dobre nalaze o izveštavanju RTS tokom tada predstojeće kampanje za parlamentarne i predsedničke izbore!?
I bilo je tako. Rezultati monitoringa medija su bili loši i sve lošiji po RTS, BIRODI nalaza na RTS-u nema čitavu dekadu. U isto vreme nalaze BIRODI-a je konsultovale i citirale ODIHR posmatračke misije tokom izbora od 2012. godine.
Jedno od objašnjenja za tretman BIRODI-a na RTS sam dobio pre neki mesec kada sam gostovao na K1. Dejana Vuka Stankovića mi je uživo u programu rekao da monitorinzi BIRODI-a služe da opravdaju napade i upade u RTS!? Nešto slično mi je rekao i Ištvan Kaić kada sam ga na ulici (pre)sreo i zamolio da mi da meil adresu da mu pošaljem BIRODI nalaze kako bi kada piše analize o BIRODI pisao uz uvid u BIRODI metodologiju i podatke, jer to je osnov bilo kakve analize. On mi tada saopšti da BIRODI služi da opravdamo ono što radi N1, Nova i Danas i da smo mi kao takvi prepoznati u javnosti.
O BIRODI media monitoringu imao je šta da kaže i predsednik Republike, koji nas je nazvao lažnim ekspertima koji dostavljaju podatke Twiteru. Time pomažemo u etiketiranju provladinih medija i radimo na tome da novinari tih medija ostanu bez posla.
Naš narod voli da kaže, radi dobro, dobru se nadaj.
Na nekih sedam dana pre predsednikove etikete, dobio sam poziv od Tamare Tankosić da budem akter u prilogu za jutarnji Dnevnik RTS-a o lokalnim antikorupcijskim planovima, instrumentu za borbu protiv korupcije koji sam osmislio i razvio, a BIRODI našao sredstva iz razvojne pomoći (USAID-a i OSCE-a) da testira u Nišu. Tako je Srbija dobila mehanizam za borbu protiv korupcije na lokalu, koja je postala mera u Akcionom planu za Poglavlje 23. (2.2.10.31). Inače, radi se o preporuci GRECO-a iz 2004. godine koja je ušla u našu Nacionalnu strategiju, ali nikada postala deo antikorupcijske politike do nivoa konkretnog mehanizma.
Nakon emitovanja priloga bilo je vidljivo da prilog može da bude zlatni standard RTS izveštavanja: relevatna tema, relevatni sagovornici sa svih relevatnih strana, bez spinovanja i hvaljenja (postoji sklad činjenica iz priloga sa činjenicama iz društvenog života), ali ni etiktiranja i govora mrženje. Prilog je baziran na činjenicama na osnovu kojih je izvršeno zaključivanje o temi i akterima u prilogu. Pre analize priloga uputio sam e-meil Tamari pitajući da li je saglasna da uradim analizu. Njen odgovor je bio:
“Pilozi novinara su izloženi oceni javnosti, pa i stručne, i saglasna sam da prilog analizirate“.
Prilog sam dao kolegama u BIRODI da urade analizu sadržaja. Moja analiza sadržaja priloga nije bila moguća, jer sam jedan od učesnika priloga što stvara sukob interesa. Ono što se golim okom videlo dobilo potvrdu je dobilo u analizi tonaliteta i vremena aktera merenog u sekundama.

Sve ono što BIRODI radi čitavu dekadu je pokušaj da svojim monitorinzima spreči urušavanje profesionalnog integriteta novinara. Zato vršimo analizu sadržaja izveštavanja medija, pre svega televizijskih dnevnika tokom izborne kampanje i istraživanja stavova publike o medijima. To je način da mi kao istraživači medija i javnog mnjenja pomognemo našoj profesionalnoj braći i sestrama novinarima, jer sa njima činimo zajedno profesije javnosti, da sačuvaju svoju struku od koje žive, umesto da postanu PR službenici (pojam pozajmljujem od Predraga Blagojevića, ex novinara i suvlasnika Južnih vesti, koji je sada u Kanadi i koji me drugarski savetuje da napustim Srbiju) i time postanu „novinari“ u prekarnom statusu egistencijalno ucenjeni od kapitala i vlasti i zavisni od (sumnjivih) ugovora, čime sebe šalju na smetlište istorije profesije.
BIRODI je ostvario deo svoje misije. Pronašli smo novinarku, koja je napravila prilog u skladu sa pravilima struke, a BIRODI je to svojim monitoringom medija to verifikovao. Na urednicima i novinarima RTS-a je da prihvate Tamarin zlatni standard i na bazi toga uspostave redakcijsku evaluaciju. BIRODI stoji na raspolaganju javnom servisu da Tamarin zlatni standard postane sistem, kako novinari RTS ne bi ostali bez svog posla, ali ne zbog BIRODI monitoringa medija, već zbog onih koji od njih prave „novinare“, odnosno profesionalni-tehniološki višak! Kako to uraditi piše u BIRODI publikaciji o integritetu medija. Ubeđen sam da je primena Tamarinog zlatnog standarda način da se od Twitera zatraži pa skine oznaku sa RTS kojom je označen kao medij koji je pod kotrolom izvršne vlasti!

Zoran Gavrilović, izvršni direktor BIRODI-a i vodeći istraživač medija u BIRODI-u

Share this post


Pretraži