REM da kaže ko vrši „spoljne napade“ i otvori svoju bazu monitoringa medija

REM da kaže ko vrši „spoljne napade“ i otvori svoju bazu monitoringa medija

Biro za društvena istraživanja traži od Regulatorne agencije za elektronske medija  (REM) da javnosti saopšti na osnovu kojih analiza je utvrđeno da postoje „spoljni uticaji“ na REM, a koji su bili povod da članica Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, Olivera Zekić, održi sastanak u Beču  sa Predstavnikom OEBS-a za slobodu medija, Arlemom Dezirom.

Ovaj sastank čudi u situaciji kada se kraju privodi proces izrade nove Medijska strategija koji je jedino relevatno mesto za rešavanje problem koje REM ima, odnosno kada sam REM ima punu podršku i zaštitu najviših državnih funkcionera.

Želimo da verujemo da predmet ovog sastanka nisu bile analize i aktivnosti organizacija civilnog društva koje svojim monitoringom medijskog izveštavanja televizija ne samo rade posao REM-a, već dokumentuju urušavanje medijskog diverziteta, uskraćivanje ustavnog prava građana Srbije na obaveštenost, porast govora uvreda za šta REM kao deo četvrte grana vlasti, tj. regulatorno telo ima odlučujuću odgovornost.

Biro za društvena istraživanja zahvaljuje Predstavniku OSCE-a na ukazivanju na potrebu imenovanja nedostajućih članova Saveta REM-a kao i potrebu da REM bude proaktivan u sprovođenju monitoringa izveštavanja medija posebno u vreme izbornih kampanji na nacionalnom, pokrajniskom i lokalnom nivou.

I ovom prilikom zahtevamo da REM učini javno dostupnom svoju bazu monitoringa medija i prekine sa obmanom javnosti da je ta baza u vlasništvu private firme koja vrši samo obradu podataka.

Share this post


Pretraži