Agencija za privatizaciju da obustavi postupak prodaje državnog kapitala „C market“-a

Agencija za privatizaciju da obustavi postupak prodaje državnog kapitala „C market“-a

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) i oštećeni akcionari „C marketa“ poziva Agenciju za privatizaciju daobustavi postupak prodaje 16,26% (preostalog) državnog kapitala u preduzeću „C market“, usled činjenice da je imovina pod sporom. Podsećamo da nije završen proces utvrđivanja postojanja slučajeva kršenja zakona/korupcije u slučaju „C market“ (sporna prodaja 154.000 akcija radnika-akcionara „C marketa“ Milanu Beku (60%) i Miroslavu Miškoviću (40%) nakon dogovora čiji je „inicijator” bio tadašnji predsednik Vlade Srbije, Vojislav Koštunica). Prodaja državnog udela nema osnov ni sa aspekta isplativosti, jer je i sama početna cena po akciji značajno manja od one po kojoj je sadašnji vlasnik „C marketa“, „Delhaize“, kupio od Miroslava Miškovića.

Bitno je naglasiti da u je javnom pozivu od 27. februara koji je raspisala Agencije za privatizaciju, procenjena vrednost ponuđenog paketa iznosi 9,302,244 evra (za 32412 akcija što je po akciji 287 evra). Ova procena je rađena na dan 31.12.2013. godine i manja je u odnosu na procenu od 31.12.2011. godine koja je za isti paket akcija iznosila 9,723,600 evra. Razlika je 421.356 evra koliko je navodno pala vrednost akcija za samo 2 godine.

 

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) i oštećeni akcionari „C marketa“ postavljaju pitanje Ministarstvu privrede i Agenciji za privatizaciju da li je u međuvremenu, od decembra 2013. godine do danas, došlo do rasta ili pada akcija „C marketa“? Zašto procena nije ažurirana u poslednjih 12 meseci? Nelogično je da država 2012. godine izlazi sa minimalnom ponudom od 295 evra po akciji, a da dve godine kasnije nudi početni cenu 287 evra po akciji. Zašto je ovo nelogično? Zato što je u junu „C market“ isplaćivao nesaglasne akcionare (oni koji su želeli da prodaju akcije u datom trenutku) više od 355 evra po akciji. Država sada, na svoju štetu, nudi početni cenu po akciji koja je niža za skoro 70 evra.

 

Postavlja se pitanje, da li je neažuriranje procene vrednosti akcija „C marketa“ zaključno sa 31.12.2014. godine posledica loših privatizacionih propisa ili namera pojedinaca da ne štite interese države? Jasno je da „Delhaize“ ima interes da kupi preostale akcije „C marketa“ po što nižoj ceni, ali to ne znači da državni organi svojim nečinjenjem treba da štite interese privatnih kompanija. Konkretno, država je trebala da izvrši procenu kapitala i zaključno da 31.12.2014.godine, pre oglašavanja prodaje svog udela.

 

Ostaje mogućnost da je ponuđena cena akcija plod uvida države, kao akcionara (16.26%), u poslovanje „C marketa“.

 

Činjenica da Ustavni sud Srbije nije se izjasnio po ustavnoj žalbi akcionara (br. UŽ-2811/2012) podnetoj 6. aprila  2012. godine i da slučaj „C marketa“ nije kao deo „24 slučaja korupcije u privatizaciji“ na kojima EU insistira završen, čini sveukupno opravdanim zahtev da Agencija za privatizaciju povuče odluku o prodaji 16,26% državnog udela do završetka svih sudskih postupaka i utvrđivanja stvarne tržišne vrednosti.

 

Share this post


Pretraži