BIRODI pokreće novi krug Online istraživačke akademije

BIRODI pokreće novi krug Online istraživačke akademije

Biro za društvena istraživanja – BIRODI pokreće II krug Online istraživačke akademije. Pored novinara, koji su bili učesnici prve Online istraživačke akademije, ovog puta za Akademiju mogu da se prijave:
aktivisti iz civilnog društva,
sindikalni aktivisti,
studenti društvenih fakulteta,
sociolozi,
politikolozi,
članovi omladinskih organizacija političkih stranaka i pokreta
srednjoškolski profesori sociologije i
srednjoškolski učenici.
Učesnici Akademije će biti osposobljeni da samostalno ili u partnerstvu sprovode istraživanja na BIRODI platformama za:

online istraživanja stavova, www.tvojstav.com;
monitoring medija, platformi www.mediamonitor.rs;
analizu baza podataka, www.cistapolitika.rs.
Uvereni smo da izgradnjom stručnih kapaciteta za online deliberativna i medijacijska istraživanja možemo da utičemo na unapređenje dijaloga u društvu na bazi stvarnih prioriteta, potreba i činjenica, odnosno da mapiramo i preventivno delujemo na potencijalne i latentne izazove u društvu.
Za prijavu je dovoljno se obratiti e-meil BIRODI-u na adresu office@birodi.rs do 15. februara 2021. U e-mailu napisati razlog, odnosno očekivanja od učešća na Akademiji.

Share this post


Pretraži