BIRODI: Poverenik naložio REM-u da BIRODI dostavi baze monitoringa televizija sa nacionalnom pokrivenošću za 2018. godinu, čime su baze monitoringa medija REM-a postale informacija od javnog značaja!
05
April
2021

Nakon žalbe koju je BIRODI uputio aprila 2019. godine Povereniku za slobodan pristup informacijama i zaštitu podataka o ličnosti, a u kojoj je ukazano na uskraćivanje prava na dobijanje informacije od javnog značaja – baze sa podacima iz monitoringa TV sa nacionalnom frekvencijom, Odlukom Poverenika od 3. marta 2021. godine Regulatorno telo za elektronske medije je u obavezi da u roku od pet dana od prijema rešenja BIRODI dostavi baze monitoringa medija za 2018. godinu za televizije sa nacionalnom pokrivenošću.
Značaj ove Odluke Poverenika je u tome što su baze podataka iz monitoringa izveštavanja emitara ne samo u izbornom periodu, a koje sprovodi REM, ovom odlukom postale informacije od javnog značaja.
Time stvara zakonski osnov i obaveza da REM svoje podatke iz monitoringa izveštavanja emitera u mašinski čitljivom formatu postavi na sajt otvorenih podataka  Na ovaj način će stručna i naučna zajednica biti u prilici da radi analize izveštavanja medija i pomogne REM-u u ostvarivanju svoje nadzorne uloge.
Da bi monitoring izveštavanja emitara koje sprovodi REM-a bio metodološki adekvatan i u skladu sa međunarodnim standardima (Vodič za analizu medija u izbornom procesu koji su izradili Venecijanska komisija, ODIHR i Direktorat za ljudska prava Evropske komisije), REM mora da u svoj monitoring izveštavanja emitera tokom izbornog procesa uključi ton izveštavanja emitera (pozitivan, negativan i neutralan) o predsedniku Republike, Vladi Republike Srbije, predsednici Vlade Republike Srbije, ministrima, Narodnoj skupštini i izbornim listama.

@ 05.04.2021
  • 193 View
  • Komentari su onemoguceni.